????? ????????
1. А. И. Стрелцов Покров Пресветые Богородицы
2. неизвестен 13 сюжета от Библията
3. неизвестен Благовещение Богородично
4. неизвестен Благославящия Св. Петър и Богородица с младенеца
5. неизвестен Благославящия Христос
6. неизвестен Богородица с младенеца
7. неизвестен Богородица с младенеца (предаваща му изписан свитък)
8. неизвестен Богородица с младенеца (с плащ и сияние)
9. неизвестен Вознесение Христово
10. неизвестен Въведение Богородично
11. неизвестен Възкресение Христово
12. неизвестен Възнесението на пророк Илия
13. неизвестен Иисус Христос
14. неизвестен Иисус Христос
15. неизвестен Иисус Христос на трон (с корона на главата)
16. неизвестен Кръщение Христово
17. неизвестен Матер Божия и Иисус Христос
18. неизвестен Опело на Дева Мария
19. неизвестен Посичане Йоаново
20. неизвестен Предаване главата на Св. Йоан Кръстител
1 2 3 > >>