Заглавие Заглавие
1. Annunciation of Saint Mary Благовещение Богородично
2. Saint Mary and child Jesus Богородица с младенеца
3. St. Mina; St. Trinity and St. Mary (bilateral icon) Св. Мина ; Св. Троица и Св. Богородица (двустранна икона)
4. 13 story from the Bible 13 сюжета от Библията
5. Abraham feast Угощение Авраамово
6. Ascension of Jesus Christ Вознесение Христово
7. Assumption of Saint Mary Успение Богородично
8. Baptism of Jesus Christ Кръщение Христово
9. Beheading of St. John the Baptist Посичане Йоаново
10. Birth of Christ Рождество Христово
11. Birth of St. John the Baptist Рождество Йоаново
12. Blessed Saint Mary Въведение Богородично
13. Blessing Jesus Christ Благославящия Христос
14. Blessing St. Peter and St. Mary with child Jesus Благославящия Св. Петър и Богородица с младенеца
15. Burial service of Saint Mary Опело на Дева Мария
16. Creation of the World Сътворението на света
17. Jesus Christ Иисус Христос
18. Jesus Christ Иисус Христос
19. Jesus Christ on the throne (with crown) Иисус Христос на трон (с корона на главата)
20. Mother of God and Jesus Christ Матер Божия и Иисус Христос
1 2 3 > >>