Заглавие Заглавие
21. Resurrection of Christ Възкресение Христово
22. Saint Mary with child Jesus Св. Богородица с младенеца
23. Saint Mary with child Jesus Св. Богородица с младенеца
24. Saint Mary with child Jesus Св. Богородица с младенеца
25. Saint Mary with child Jesus Св. Дева Мария с младенеца
26. Saint Mary with child Jesus Св. Дева Мария с младенеца
27. Saint Mary with child Jesus (no picture) Св. Богородица с младенеца (няма снимка)
28. Saint Mary with child Jesus (transmitting his painted scroll) Богородица с младенеца (предаваща му изписан свитък)
29. Saint Mary with child Jesus (with cloak and radiance) Богородица с младенеца (с плащ и сияние)
30. Shroud of Saint Mary Покров Пресветые Богородицы
31. St . John the Baptist Св. Йоан Кръстител
32. St. 40 Martyrs Св. 40 мъченици
33. St. Athanasius Св. Атанасий
34. St. Athanasius Св. Атанасий
35. St. Dimitar (on horse, with a spear pierces warrior) Св. Димитър (на кон, с копие пронизва воин)
36. St. George (on white horse, with a spear kills the dragon) Св. Георги (на бял кон, с копие убива змея)
37. St. Mary and Child Jesus with St. Anne (no picture) Св. Дева Мария с младенеца и Св. Ана (няма снимка)
38. St. Michael the Archangel Св. Архангел Михаил
39. St. Modest Св. Модест
40. St. Nedelya carrying the flowers (entry of Christ into Jerusalem) Св. Неделя Цветоносна (влизането на Христос в Ерусалим)
<< < 1 2 3 > >>