Богородица с младенеца (с плащ и сияние)

Инвентарен Номер: 960

Тип: Икона

Период: От 1860 г. до 1865 г.

Автор: неизвестен

Размери (см): 36 / 29, 5

Местонахождение

Държава: България

Област: Бургас

Музей: Историческа експозиция на РИМ-Бургас

Място на създаване

Държава: България