Иисус Христос на трон (с корона на главата)

Инвентарен Номер: 995

Тип: Икона

Период: От 19 век до 19 век

Автор: неизвестен

Размери (см): 76, 5 / 51, 5

Местонахождение

Държава: България

Област: Бургас

Музей: Историческа експозиция на РИМ-Бургас

Място на създаване

Държава: България