Св. Св. Петър и Павел

Инвентарен Номер: 1103

Тип: Икона

Период: От средата на 19 век до 1883 г.