Благославящия Христос

Инвентарен Номер: 1104

Тип: Икона

Период: От средата на 19 век до 1895 г.