Св. Димитър

Инвентарен Номер: 1110

Тип: Икона

Период: От средата на 19 век до 1883 г.