Предаване главата на Св. Йоан Кръстител

Инвентарен Номер: 962

Тип: Икона

Период: От средата на 19 век до 1880 г.

Автор: неизвестен

Размери (см): 28 / 25, 5

Местонахождение

Държава: България

Област: Бургас

Музей: Историческа експозиция на РИМ-Бургас

Място на създаване

Държава: България