< Новини
Отчет за дейността на Регионален исторически музей - Бургас за 2017 г.
Петък, 19 Яну 2018 - Глобално
През 2017 г. РИМ-Бургас продължи своята работа като научна и културна организация. Данните за различните аспекти на музейната работа са следните:

Постоянни експозиции:
Открита е обновената експозиция на Археологически музей-Бургас. Монтирано е съвсем ново LED осветление, витрините са реновирани, изолирана е външната светлина, обособена е зала „Средновековие“ и „Археологическите обекти на Бургаския музей“. В нея за пръв път са изложени елитни находки от Южното Черноморие от периода Х-XIV в., както и най-представителните предмети, открити при разкопките на крепостите Акве калиде, Порос и Русокастро. В новото пространство беше монтиран и голяма екран и така тя се превърна Мултимедийна зала на Археологическия музей, в която се представят лекции с презентации, организират се пресконференции и др.
Във финален етап е обновяването на Природонаучния музей. След големия ремонт през 2016 г., през 2017 г. се монтираха съвсем нови витрини с ново LED осветление – общо ок. 150 линейни метра. Подготвят се за представяне и съвсем нови експонати, които до този момент не са излагани в музея. Официалното откриване се планира да бъде осъществено през м. март 2018 г.
Обособена беше Зала за временни изложби в приземието на Историческия музей. Гостуващите изложби на РИМ-Бургас вече намериха своя дом за реализация в Бургас.

Временни изложби:
В Регионален исторически музей-Бургас през 2017 г. са осъществени 28 временни изложби. Това са както гостуващи, така и собствени експозиции, част от които са гостували в Асеновград, Камено, В. Търново, Казанлък, Морско казино-Бургас, Генерал Тошево, Карнобат, Велинград, София, Виена.

Научна работа: 14 специалисти от РИМ-Бургас са подготвили 31 научни статии и 2 монографии. Трима от тях подготвят своите дисертационни трудове за придобиването на научно-образователната степен „доктор“, а един завършва своята магистратура.

Теренна работа: Осъществени са мащабни археологически разкопки на крепостите Акве калиде (периода юни-ноември}, и Русокастро (в периода юни-октомври ).
Проведено е едно теренно обхождане на част от землищата са кварталите Рудник, Черно море и Ветрен.
Проведено е едно издирване на археологически обекти в землището на с. Зидарово.
Фондова работа. За фондовете на музея са обработени 264 новопостъпили движими културни ценности, от които 96 бр. исторически, 115 бр. археологически и 53 бр. етнографски.

Научно-популяризаторска работа. Уредниците на музея са представили 21 публични лекции, и са изготвили над 40 научно-популярни текстове за сайта на музея и за национални и местни електронни и книжни медии. Изготвена е и една научно-популярна книга за тропическите пеперуди.
Целогодишно специалистите от всички музеи участват като членове на журита на различни конкурси, изготвят експертни становища, извършват справки, дават информация за медиите, работят в ДА-Бургас, посрещат посетители, изнасят беседи, подготвят текстове за изложби и съобщения в сайта на музея.

Проекти и домакинство на конференции
През 2017 г. РИМ Бургас е спечелил 4 проекта: “Общото културно наследство без граници - TOGETHER“ CB0005.1.21.139, финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество Interreg—ИПП България — Турция 2014—2020 г.“ по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II) на обща стойност 486.735,54 EUR, от които 256.135,91 EUR са за дейностите на Регионален исторически музей Бургас и 230.599,64 EUR за Дирекцията по култура и туризъм в Къкларели. Проектът „Старите рибари в търсене на онлайн чираци”, финансиран от Национален фонд „Култура” е на стойност 3 000 лв.
Изложба "Българските православни светци" се финансира от сесия на Министерство на културата за дейности в областта на музейното дело и изобразителните изкуства с 3 720 лв.
По проект „Осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания в Етнографски музей - гр. Бургас“, Агенцията за хора с увреждания финансира с 12 280 лв. социализацията на сградата.
РИМ Бургас беше съорганизатор на две научни конференции – международната „Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство” (DIPP2017) с ИМИ БАН и Регионален академичен център Бургас, както и национална научна конференция „Българските бежанци в Бургас и региона (1878 – 1945)“, заедно с Община Бургас


Посетители:
1. Археологически музей: общо 8677 бр., от които 5024 бр. платени и 3653 безплатни. Учащите са 2632 бр., възрастните са 4406 бр. и пенсионерите 1639 бр.
2. Етнографски музей: 4405 бр., от които учащи 841 бр., пенсионери – 65 бр., възрастни 1409 бр., инвалиди 37 бр. и безплатни посетители 2053 бр.
3. Исторически музей: 2765 бр., от които 1569 безплатни, 401 възрастни, учащи 290 бр., пенсионери 142 бр., пакетни - 360 бр.
4. Изложба „Живи тропически пеперуди“ – Общо посетителите са ок. 6000 бр. Точна цифра е невъзможно да се посочи.
Общо посетители: 21 847 бр., от които 7275 са безплатните посетители и 14 572 бр. са платените.

Приходи от входни такси и сувенири:
1. Археологически музей: 21 313.70 лв.
2. Исторически музей: 5 758 лв.
3. Етнографски музей: 8 015.80лв.
4. Изложба „Живи тропически пеперуди“ – 23 916 лв.
Общата сума на приходите от стоки и услуги е в размер на 59 003.5 лв.
Сравнение с 2016 г.
През 2016 г. приходите на експозициите от стоки и услуги са в следните размери:
1. Археологически музей: 22 124 лв.
2. Исторически музей: 3 435.20 лв.
3. Етнографски музей: 5 845 лв.
4. Изложба „Живи тропически пеперуди“: 40 000 лв.

Анализ на данните:
Приблизително устойчиви са приходите на Археологическия музей, с лек спад от ок. 4%. Това е първият спад на приходите му за последните четири години – през 2014 г., те бяха едва 6 400 лв., а през 2015 – 13 654 лв. Трябва да отбележим, че през 2017 г. музеят беше затворен за 3 месеца заради завършване обновяването на своята експозиция. Може би това е причината за по-ниските нива в сравнение с 2016 г.
Особено важен успех е, че Историческият музей е увеличил приходите си с почти 70% в сравнение с 2016 г. Длъжни сме да припомним, че през 2014 г. този музей имаше целогодишен приход от под 1 000 лв. Постепенно, с изготвянето и представянето на неговата постоянна експозиция, той бележи силен ръст, който смятаме че ще продължи и през следващите години.
Също така успешна е годината и за Етнографския музей. Неговите приходи, в сравнение с 2016 г., бележат ръст от близо 40%.
Приходите от изложбата „Живи тропически пеперуди“ бележат рязък спад от близо 45%. Това може би се дължи на фактът, че тази изложба се прави вече четвърта поредна година, и е посетена вече от много голяма част от бургаските жители.
Представените данни са оптимистични и показват, че усилията, вложени в обновяването на експозициите, и изпълнението на програмата „Елитни изложби за летния сезон“, дават своя положителен резултат –в сравнение с 2013 г., когато общият приход на четирите музея от входни такси и сувенири е бил 26 000 лв., през 2017 г. приходите на РИМ-Бургас са увеличени със 130%. Длъжни сме да припомним, че този процент е формиран от приходите само на три от музеите, понеже Природонаучния музей вече втора година е в процес на ремонт и обновяване на експозицията.
Най-важният резултат от усилията на РИМ-Бургас е постъпателното повишаване на приходите от постоянните експозиции. Това показва, че стратегията на музея н тази насока е правилна и успешна.

Пълна версия на отчета в .pdf >>
share article on facebook share article on twitter share article on google+ share article on tumblr share article on blogger share article on reddit

comments powered by Disqus
Изработка на метални парапети

Морската градина в Бургас

Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions

Андела, Андезит
Banner Code: "LSB1"
Tab: main
Language: Български

Default Width: 200
Default Height: 285


Banner Code: "LSB3"
Tab: main
Language: Български

Default Width: 200
Default Height: 141

ПОСЕТЕТЕ НИ


АРХЕОЛОГИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Алеко Богориди 21
ЕТНОГРАФСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Славянска 69
ИСТОРИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Лермонтов 31
ПРИРОДОНАУЧНА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Фотинов 30

КОНТАКТИ & РАБОТНО ВРЕМЕ


+359 (0)56 820 344
main@burgasmuseums.bg

Вторник - Събота от 09:00-17:00
Почивни: Неделя и понеделник

СОЦИАЛНИ МЕДИИ

facebook twitter google+ youtube
Web Development @ OverHertz Ltd © 2009-2021, Регионален исторически музей Бургас. Всички права запазени.