< Новини
Публичен отчет за работата на РИМ-Бургас през 2018 г.
Неделя, 27 Яну 2019 - Глобално
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ БУРГАС ЗА 2018 г.

I. Експозиционна работа
1. Постоянни експозиции


- През 2018 г. напълно завърши обновяването на експозицията на Природонаучния музей. Той беше изцяло ремонтиран за сумата от 186 000 лв., осигурени от Община Бургас и програма „Красива България“. Напълно ремонтирани са покрива на музея, направен е дренаж, обновени са фасадите и гипсовата украса на корнизите, монтирана е нова дограма, направени са нови санитарни възли, вътрешна изолация, ново осветление, смяна на ел. система, нова система за наблюдение и охрана. Закупени и монтирани са съвсем нови витрини, с ново осветление, експозицията е обновена с нови експонати и с нови технически средства.
- През 2018 г. завърши обособяването на нова зала „Икони“ в Историческия музей. Тя се намира на третия етаж на музея. Представени са възрожденски икони от 19 в., някои от които – напълно консервирани и реставрирани благодарение на редица дарителски кампании, организирани от музея, и от проект по сесия на Министерството на културата на Република България.
- През 2018 г. започна проектиране на цялостен ремонт на Етнографския музей. Планира се да се направи дренаж, да се ремонтира основно покрива на музея, да се монтират нови дограма и външни стълбища. Проектира се подмяна на настилката на двора на музея, както и нова ограда. Проектира се съвсем нова експозиция, с подмяна на електрическата система и монтиране на автономна отоплителна система.

2. Временни изложби
Общият брой изложби на РИМ-Бургас, представени пред широката публика в Бургас, Карнобат, Средец, Търговище, Казанлък, Камено, София, Созопол, Малко Търново, Шумен, Пловдив, е 23. Сред тях се открояват три авторски изложби на РИМ-Бургас. Останалите са изложби, в които РИМ-Бургас участва със свои експонати, и такива, които гостуват в Бургас от други музеи в страната.

II. Фондова работа
1. Етнографски музей: във фонда са приети 18 бр. движими културни ценности;

2. Исторически музей: във фонда са приети 92 бр. движими културни ценности;

3. Археологически музей: във фонда са приети 385 бр. движими културни ценности от археологически разкопки;

4. Природонаучен музей: във фонда са приети 56 бр. културни ценности.

III. Научна работа – отпечатани и предадени за печат научни статии, съобщения, доклади на научни конференции, теренна работа
1. Археологически музей:
Ас. Мирослав Класнаков. Автор: 3 бр. Съавтор: 3 бр.
Константин Господинов. Автор: 1 бр. Съавтор: 5 бр.
Милена Дамаскова. Автор: 1 бр. Съавтор: 1 бр.

Разкопки и теренни експедиции: Музеят е извършил разкопки на крепостите Акве калиде (юни-ноември, с прекъсвания) и Русокастро (юни-октомври).
Извършени теренни обходи в землищата на кварталите Сарафово и Ветрен, както и в с. Богданово, община Средец.

2. Исторически музей
Иванка Делева. Автор: 6 бр. Съавтор: 1 бр.
Яна Иванова. Автор: 1 бр. Съавтор: 1 бр.
Владимир Анигностов. Автор: 1 бр.

3. Етнографски музей:
Пламена Кирова. Автор: 5 бр. Съавтор: 1 бр.
Росица Топалова. Автор: 3 бр. Съавтор: 1 бр.
Красимира Дубарова. Автор: 1 бр.

4. Природонаучен музей:
Доц. д-р Светла Далакчиева. Автор: 1 бр. Съавтор: 4 бр., една от които е публикация в чужбина.
Божана Рибарова-Ходулова. Автор: 1 бр. Съавтор: 1 бр.

5. Отдел „Дирекция“
Милен Николов. Автор: 4 бр. Съавтор: 3 бр.
Радовеста Стюърт: Автор: 4 бр. Съавтор: 1 бр.
Участия на музейните специалисти с доклади в научни конференции:
Национални и регионални – 6 бр.
Международни: 3 бр.

IV. Популяризаторска работа, образователна дейност.
1. По традиция РИМ Бургас се включва в празничната програма за Освобождение на Бургас, 3 март, Лазаров ден, Великден (Великденска багрилница), Нощ на музеите, Еньов ден, Дни на европейската култура, Никулден (Никулденска трапеза).

2. Продължава образователна програма „Опознай Бургас и Бургаския край”- от музейните специалисти са изнесени 28 публични лекции за 2018 г.

3. Възобновено е лятното училище „Приключение в музея”на Природонаучния музей през месец юни.

4. За шеста поредна година се проведе ученическото състезание „Купа на Природонаучния музея”през месец май във връзка с Деня на Биоразнообразието.

5. Целогодишно специалистите от всички музеи участват като членове на журита на различни конкурси, изготвят експертни становища, извършват справки, дават информация за медиите, работят в Държавен архив-Бургас, посрещат посетители, изнасят беседи, подготвят текстове за изложби и съобщения в сайта на музея.

6. Продължава инициативата „Джаз в музея“.

7. Активно се работи с доброволци от бургаските училища в Нощта на музеите и по време на седмичните музейни лекции.

V. Работа по проекти
1. “Общото културно наследство без граници - TOGETHER“ CB0005.1.21.139, финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество Interreg—ИПП България — Турция 2014—2020 г.“ по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II) на обща стойност 486.735,54 EUR, от които 256.135,91 EUR са за дейностите на Регионален исторически музей Бургас – в процес на изпълнение до 20.03.2019 г.;

2. „Старите рибари в търсене на онлайн чираци”, финансиран от Национален фонд „Култура” е на стойност 3 000 лв, приключил на 30.06.2018 г.

3. Изложба "Българските православни светци", финансирана от сесия на Министерство на културата за дейности в областта на музейното дело и изобразителните изкуства с 3 720 лв, приключила на 30.06.2018 г.

4. „Празничен календар за моми и ергени“ – образователни пособия за работа с ученици. Проекта е финансиран от Министерството на културата със средства в размер на 4590 лв. 71 ст., и ще се изпълнява през 2019 г.

VI. Организирани събития
Общият брой организирани събития през 2018 г. е 53 бр. – изложби, празници, лекции, чествания, конференции. Сред тях се открояват:
1. Международната научна конференция „Древният град Акве калиде и скалният манастир Св. Никола – възможности и проблеми пред културно-историческото наследство в трансграничния регион“-организатор;

2. Международна научна конференция Digital presentation and preservation of cultural and scientific heritage DIPP2018 – съорганизатор;

3. Международна научна конференция в чест на 60 годишнината на проф. д-р Пламен Павлов „Владетел, държава и църква в Средновековните Балкани“ – съорганизатор;

4. 56 Национална археологическа конференция, гр. Бургас – съорганизатор.


VII. Издателска работа
1. Отпечатан е сборник с доклади от научната конференция „Българските бежанци в Бургас и региона 1878-1944 г.“
2. Първа книга за историята на Акве калиде – „Aquae calidae – любимите бани на императори, царе и султани ”.
3. Отпечатан е том 6 от „Известията на Бургаския музей“.

VIII. Посетители за 2018 г.
Общият брой посетители на музите и музейните събития през 2018 г. е почти 28 000 човека. За 2017 г. посетителите са били 21 847, като тук не са включени посетителите на събитията на музея.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА 2018 г.:
1. Археологически музей:
Общо 13 070 бр., от които 9863 бр. платени и 2863 са безплатни. Учащите са 5953 бр., възрастните са 5347 бр., пенсионери 1035 бр. , деца под 7 г., инвалиди и посетители с промоционален пакет - 735 бр.
Данни за 2017 г.: 8677 бр., от които 5024 бр. платени и 3653 безплатни. Учащите са 2632 бр., възрастните са 4406 бр. и пенсионерите 1639 бр.

2. Етнографски музей:
Общо 3389 бр. От тях платени са 2039, безплатни – 1350 бр. Учащите са 799 бр., възрастните 993 бр. пенсионерите – 247 бр.
Данни за 2017 г.: 4405 бр., от които учащи 841 бр., пенсионери – 65 бр., възрастни 1409 бр., инвалиди 37 бр. и безплатни посетители 2053 бр.
3. Исторически музей:
Общо 2716 бр., от които учащите са 561 бр., пенсионерите – 134 бр., безплатните – 1000 бр., платени – 1716 бр. възрастни посетители заедно с посетители с промоционален билет – 953 бр.
Данни за 2017 г.: 2765 бр., от които 1569 безплатни, 401 възрастни, учащи 290 бр., пенсионери 142 бр., пакетни - 360 бр.

4. Природонаучен музей:
Общо 5842 бр. От тях платени – 3253, безплатни 2589, сред които и децата под 7 г. Учащи: 1466 бр.; възрастни – 1011 бр.; пенсионери – 202 бр.; посетители с промоционален пакет – 564 бр.
Забележка: Музеят е отворил врати на 19 март, т.е. близо 3 месеца той не е работил.
Данни за 2017 г.: през 2017 г. музеят не работеше поради ремонт, но организира изложба „Живи тропически пеперуди“, посетителите на която бяха ок. 6000 бр.

ОБЩО БРОЙ ПОСЕТИТЕЛИ НА ЕКСПОЗИЦИИТЕ ЗА 2018 г.: 25 017 бр., и почти 3 000 посетители на събитията на музея. От посетителите в експозициите: платени – 17 279 бр. и безплатните са 7738 бр.
ДАННИ ЗА 2017 г.: общ брой посетители на експозициите - 21 847 бр., от които 7275 са безплатните посетители и 14 572 бр. са платените.

АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ: Ясно се вижда сравнително устойчивият брой на безплатните посетители – за 2017 той е 7275, а за 2018 г. – 7738 бр. Същевременно има рязко увеличение на броя на платените посещения – този ръст спрямо 2017 г. е в процентно отношение почти 20%. Този процент е същият при ръста на посетителите изобщо – платени плюс безплатни. Това е всъщност големият успех на музея за 2018 г. – покачването на броя на платените посещения. Същевременно трябва да се отбележи, че има застой в ръста и дори по-малко посещения в Етнографския и Историческия музей. Това се дължи и на факта, че до месец юни посещенията до тези експозиции бяха затруднено поради ремонтните дейности на ул. „Лермонтов“ и ул. „Богориди“.
Покачването на броя на посетителите на музеите в Бургас може да се обясни със следното:
1. Устойчивата политика на музея да представя елитни изложби за летния сезон. През 2018 г. златните изложби, организирани от музея, бяха една от причините за рязък скок в посещаемостта. Това е ясно видимо, въпреки, че до м. юни достъпът до музея беше затруднен поради ремонта на ул. „Богориди“.
2. Ремонта на ул. „Богориди“. Ако до м. юни ремонтът възпрепятстваше посещенията в музея, след приключването му сградата се открои, стана видима за всички, бяха монтирани пейки покрай сградата и това цялостно облагородяване на терена доведе до една висока разпознаваемост на музея от всеки турист. Основно за това спомогна изсичането на растителността около музея – дърветата до този момент буквално скриваха сградата за туристите.
3. Добрата реклама на музейните експозиции както от страна на РИМ-Бургас, така и от рекламата, извършена от Община Бургас чрез ОП „Туризъм“.
4. Дъждовното лято. Летният сезон беше с много дъждовни дни, което доведе до това туристите да посещават музея поради факта, че атмосферните условия не позволяват плажуване.

IX. Входни такси и сувенири – общо оборот:


1. Археологически музей: 41 152.90 лв.
Данни за 2017 г.: 21 313.70 лв.

2. Исторически музей: 4492.45 лв.
Данни за 2017 г.: 4518 лв.

3. Етнографски музей: 9515 лв.
Данни за 2017 г.: 7673.80 лв.

4. Природонаучен музей: 13 347. 20 лв.
Данни за 2017 г., Изложба „Живи тропически пеперуди“: 23 916 лв.


ОБЩО ПРИХОДИ - 2018 г.: 69 007.75 лв.
ОБЩО ПРИХОДИ - 2017 г.: 57 420 лв.
РЪСТ НА ОБОРОТА ПРЕЗ 2018 г. СПРЯМО ОБОРОТА ПРЕЗ 2017 г.: 20%.

АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ: Приходите на музея са се покачили в процентно съотношение спрямо 2017 г. точно толкова, с колкото се е покачил броят на посетителите. Тоест, покачването на приходите в голяма степен се обяснява с покачването на броя на посетителите. Друга причина е повишаване на оборота от продадени сувенири. Ръстът на приходите от тях е ок. 30%., но не е толкова голям в числово измерение като крайна печалба, тъй като голяма част се формиран от стоки на консигнация. Наблюдава се също така и ок. 20 % ръст на оборота от собствени сувенири на РИМ-Бургас. През 2017 г. той е бил в размер на 3224 лв., а през 2018 г. – 3869 лв.
Прави впечатление увеличаването на приходите на Етнографския музей, въпреки че посещаемостта в него не е увеличена, дори напротив – намаляла е 25%. Това се обяснява с по-големия брой платени посещения, както и с повишения брой на покупки на сувенири от много по-малко посетители през 2018 г. Тоест, тенденцията е да се дават повече пари за посещение на музея като в същото време се усеща и повишеното търсене за покупка на сувенир.
Поражда притеснение намаляването на посещаемостта и в Историческия музей; в същото време там тенденцията е подобна на тази от Етнографския музей - приходите се запазват на същите нива като през 2017 г.
От представените данни става ясно, че перспективата на бургаските музейни експозиции за покачване на приходите е свързано с повишаване броя на посетителите – нещо съвсем нормално и логично. В този смисъл, следва да продължат добрите практики, които са неизменни в политиката на РИМ-Бургас – високо качество на услугата, продължаване на политиката за привличане на елитни изложби през летния сезон, работата с различните целеви публики и най-вече с учащите. Работата с туроператори на този етап не е удовлетворителна – все още много малко са организираните посещения в музея и именно там е нишата, която следва да се разработва. Това обаче е свързано и със следване на определена политика от страна на самите туроператори, чиято неизменна част е предлагане на музеен туризъм на чуждестранните и българските туристи.

МИЛЕН НИКОЛОВ
Директор на РИМ-Бургас
share article on facebook share article on twitter share article on google+ share article on tumblr share article on blogger share article on reddit

comments powered by Disqus
Изработка на метални парапети

Морската градина в Бургас

Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions

Андела, Андезит
Banner Code: "LSB1"
Tab: main
Language: Български

Default Width: 200
Default Height: 285


Banner Code: "LSB3"
Tab: main
Language: Български

Default Width: 200
Default Height: 141

ПОСЕТЕТЕ НИ


АРХЕОЛОГИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Алеко Богориди 21
ЕТНОГРАФСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Славянска 69
ИСТОРИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Лермонтов 31
ПРИРОДОНАУЧНА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Фотинов 30

КОНТАКТИ & РАБОТНО ВРЕМЕ


+359 (0)56 820 344
main@burgasmuseums.bg

Вторник - Събота от 09:00-17:00
Почивни: Неделя и понеделник

СОЦИАЛНИ МЕДИИ

facebook twitter google+ youtube
Web Development @ OverHertz Ltd © 2009-2021, Регионален исторически музей Бургас. Всички права запазени.