< Профил на купувача
Обява за събиране на оферти по реда на Закона за обществените поръчки, с предмет: „РЕМОНТ НА ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ - ГР.БУРГАС“
Публикувано на: четвъртък, 9 юни 2016, 17:10 часа
Валидно до: сряда, 15 юни 2016, 16:00 часа

О Б Я В А
на основание чл. 191, ал.1, т.1 от ЗОП, вр. чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП, ви каним за представяне на оферта по обществена поръчка с предмет: „РЕМОНТ НА ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ - ГР.БУРГАС“


Електронна преписка:

file Документация: Техническото задание и Приложенията, необходими за кандидатстване - архив
Дата: 17:16:24, 9 юни 2016

file Документация: Инвестиционен проект - архив
Дата: 17:17:03, 9 юни 2016

file Покана
Дата: 17:17:28, 9 юни 2016

file Протокол от заседание на комисията
Дата: 15:17:28, 28 юни 2016

file Договор с изпълнител
Дата: 15:09:08, 30 юни 2016

Допълнителна информация за организиране и провеждане на поръчката може да се получи на тел.: Светла Далакчиева, 056/ 843239, 0896695379.
share article on facebook share article on twitter share article on google+ share article on tumblr share article on blogger share article on reddit

comments powered by Disqus
Изработка на метални парапети

Морската градина в Бургас

Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions

Андела, Андезит
Banner Code: "LSB1"
Tab: main
Language: Български

Default Width: 200
Default Height: 285


Banner Code: "LSB3"
Tab: main
Language: Български

Default Width: 200
Default Height: 141

ПОСЕТЕТЕ НИ


АРХЕОЛОГИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Алеко Богориди 21
ЕТНОГРАФСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Славянска 69
ИСТОРИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Лермонтов 31
ПРИРОДОНАУЧНА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Фотинов 30

КОНТАКТИ & РАБОТНО ВРЕМЕ


+359 (0)56 820 344
main@burgasmuseums.bg

Вторник - Събота от 09:00-17:00
Почивни: Неделя и понеделник

СОЦИАЛНИ МЕДИИ

facebook twitter google+ youtube
Web Development @ OverHertz Ltd © 2009-2021, Регионален исторически музей Бургас. Всички права запазени.