< Флора
Обикновена горска майка
Lathraea squamaria

Обикновената горска майка (Lathraea squamaria) е многогодишно безхлорофилно тревисто растение. Достига височина 10-20 см и паразитира по корените на различни видове дървета. Паразитният му начин на живот обуславя липсата на зелени части и на развити листа. Поради липсата на хлорофил, цялото растение е обагрено в бледорозовочервено. Къси безцветни люспи покриват както видимото надземно цветоносно стъбло, така и подземните разклонения на вида, оттам и другото му название - люспеста горска майка.

В България от рода Lathraea растат два вида: обикновена горска майка (Lathraea squamaria) и родопска горска майка (Lathraea rhodopaea). Обикновената горска майка се използва в народната медицина, а родопската горска майка е балкански ендемит и е защитен от Закона за биологичното разнообразие вид.

Латинското название на рода Lathraea - идва от гръцката дума lathraios, което значи "скрит", поради скритото, подземно развитие на видовете от рода, обусловено от биологията им на паразити по корените. Първите ( до 10) години коренищата на растението обикновена горска майка се развиват под земята, след което се появяват съцветията. Единствените надземни части на растението са цветоносните стъбла. В основната си част те са покрити с безцветни люспи, а в горната им част са разположени множество цветове. Цветовете са увиснали, обърнати на една страна, събрани в гроздовидно съцветие. Чашката на цвета е звънцевидна с четири-пет зъбеца, в основата си е покрита с редки и дълги власинки. Венчето е двуустно. Четирите тичинки са прикрепени за тръбицата на венчето.

Видът обикновена горска майка е разпространен в Цяла България. Среща се също в горите с умерен климат от Западна Европа до Пакистан и Индия. Предпочита влажни гори.

Божана Рибарова
share article on facebook share article on twitter share article on google+ share article on tumblr share article on blogger share article on reddit

comments powered by Disqus
Изработка на метални парапети

Морската градина в Бургас

Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions

Правна кантора ИВАНОВА И СЪДРУЖИЕ
Banner Code: "LSB1"
Tab: main
Language: Български

Default Width: 200
Default Height: 285


Banner Code: "LSB3"
Tab: main
Language: Български

Default Width: 200
Default Height: 141

ПОСЕТЕТЕ НИ


АРХЕОЛОГИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Алеко Богориди 21
ЕТНОГРАФСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Славянска 69
ИСТОРИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Лермонтов 31
ПРИРОДОНАУЧНА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Фотинов 30

КОНТАКТИ & РАБОТНО ВРЕМЕ


+359 (0)56 820 344
main@burgasmuseums.bg

Вторник - Събота от 09:00-17:00
Почивни: Неделя и понеделник

СОЦИАЛНИ МЕДИИ

facebook twitter google+ youtube
Web Development @ OverHertz Ltd © 2009-2021, Регионален исторически музей Бургас. Всички права запазени.