< Руди и минерали
Калцит
Calcit

Името му произлиза от латинското име калкс – довеждане до прах чрез нагряване, използвано като име за варта. Изключително широко разпространен минерал с прост химичен състав – CaCO3 и полигенен произход. Това е един минерал, чувстващ се еднакво добре навсякъде. Образува прекрасни кристали (мечта за всеки колекционер), свързани с горещите водни разтвори, гради огромни задруги от варовикови пластове, прораства в едри зърнести маси под влияние на повишените температури и налягане в дълбочините, превръщайки варовиците в красиви мрамори.

В чист вид е безцветен до бял и прозрачен. Често е с примеси (ферокалцит, манганокалцит, кобалтов калцит и др.). Те го оцветяват в най-различни цветове и го правят мътен и непрозрачен.
Среща се във вид на зърнести агрегати (мрамори и варовици), плътни или влакнести маси (последните означавани като „копринен шпат”, сталактитовиден, оолитен, кораловиден до землест или прашест.
Видът на калцитовите кристали е извънредно разнообразен. Познати са повече от 600 прости форми на калцита – тънко плочест до дългопризматичен, ромбоедричен или скаленоедричен. Друзите са чудесен колекционен материал.

Притежава следните свойства – тригонална сингония, твърдост – 3, съвършенна цепителност. Характерна особеност на кристалния прозрачен калцит е способността му да удвоява разглежданите през него предмети (например печатен текст) благодарение на силното и различно пречупване на светлинните лъчи в него. Това му свойство се използва в оптическите прибори (например в поляризационния микроскоп).
Варовиците и мраморите широко се използват като строителен облицовъчен материал, като флус в металургичната промишленост и като суровина за получаване на вар.

Най-големите находища на калцит се намират в Исландия. Там е намерен най-големият калцитов кристал с размери 6Х2м. Големи находища на калцит има и в Източен Сибир и в Южна Африка.
У нас най-добре оформени калцитови кристали и с голямо богатство на простите форми се намират в хидротермалните жили от Бургаско и Родопите.

Петя Йорданова
share article on facebook share article on twitter share article on google+ share article on tumblr share article on blogger share article on reddit

comments powered by Disqus
Изработка на метални парапети

Морската градина в Бургас

Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions

Андела, Андезит
Banner Code: "LSB1"
Tab: main
Language: Български

Default Width: 200
Default Height: 285


Banner Code: "LSB3"
Tab: main
Language: Български

Default Width: 200
Default Height: 141

ПОСЕТЕТЕ НИ


АРХЕОЛОГИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Алеко Богориди 21
ЕТНОГРАФСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Славянска 69
ИСТОРИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Лермонтов 31
ПРИРОДОНАУЧНА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Фотинов 30

КОНТАКТИ & РАБОТНО ВРЕМЕ


+359 (0)56 820 344
main@burgasmuseums.bg

Вторник - Събота от 09:00-17:00
Почивни: Неделя и понеделник

СОЦИАЛНИ МЕДИИ

facebook twitter google+ youtube
Web Development @ OverHertz Ltd © 2009-2021, Регионален исторически музей Бургас. Всички права запазени.