< Фауна
Розов пеликан
Pelecanus onocrotalus

В природата се срещат 8 вида пеликани, от тях в България живеят 2 вида - розов и къдроглав. Те обитават влажните зони по Черноморското и Дунавското крайбрежие и по-рядко навлизат във вътрешността на страната.

Пеликаните са едни от най-едрите летящи птици. Тялото им е масивно, могат да достигнат до 13 кг тегло. Трудно могат да се сбъркат с друг вид, дори и в полет, защото огромният им клюн с характерната кожена торба бързо ги издава. Крилата им са големи, широки и са приспособени за дълъг, реещ полет. Както показва и името му възрастният розов пеликан е с нежно розово оперение и яркожълта кожена торба. Кожата около очите е гола, без пера, което го отличава от къдроглавия пеликан. Младите птици са тъмнокафяви.

Розовият пеликан (Pelecanus onocrotalus) е водолюбива птица. Краката им са къси, а плавателната ципа обхваща и 4-те им пръста. Във водата те са грациозни, въпреки големите си размери, но на сушата са тромави и с клатушкаща се походка.

В Европа най-големите гнездови колонии на розовия пеликан се намира в делтите на реките Дунав и Волга, а отделни малки колонии има още в езерата Манич, Гудило и Преспа. В България вече не се размножава, въпреки, че в отделни години единични двойки остават в колонията на къдроглавите пеликани в езерото Сребърна и правят опити да гнездят. Основната храна на розовия пеликан са рибите.
Най-често тяхна жертва са болни и слаби риби, но въпреки това риболовците ги смятат за заплаха. Розовите пеликани имат много интерес начин на ловуване. Те се събират на голяма група, която се разпръсква като ветрило и подгонва рибата към брега. Когато рибата се озове в по-плитка вода, птиците потапят главата и започват да пълня кожените торби на клюна си.

Езерата около Бургас са важна спирка по време на миграцията към местата за зимуване на вида в Африка. Всяка есен оттук преминават близо 30 000 розови пеликани. Построени в дълги, разтегнати редици те могат да се видят дори и над самия град. Ятата наброяват до няколкостотин индивида, а най-големите и до 4-5 хиляди. Голяма част от прелитащите птици нощуват в Атанасовското езеро, а през деня могат да се наблюдават как се хранят в езерото Вая. След като попълнят енергийните си запаси, те отново продължават своя път към африканските зимовища. През последните години розови пеликани могат да се наблюдават по влажните зони около Бургас и през лятото, а дори и през зимата.

Розовият пеликан е под закрилата на Закона за защита на биоразнообразието и е включен в Червената книга на България. Най-често видът страда от безпокойство в местата за хранене, почивка и нощуване. Разрушаването и замърсяването на водоемите, както и незаконният отстрел по време на миграция и зимуване са другите фактори, които намаляват неговата численост.

д-р Светла Далакчиева
share article on facebook share article on twitter share article on google+ share article on tumblr share article on blogger share article on reddit

comments powered by Disqus
Изработка на метални парапети

Морската градина в Бургас

Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions

Правна кантора ИВАНОВА И СЪДРУЖИЕ
Banner Code: "LSB1"
Tab: main
Language: Български

Default Width: 200
Default Height: 285


Banner Code: "LSB3"
Tab: main
Language: Български

Default Width: 200
Default Height: 141

ПОСЕТЕТЕ НИ


АРХЕОЛОГИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Алеко Богориди 21
ЕТНОГРАФСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Славянска 69
ИСТОРИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Лермонтов 31
ПРИРОДОНАУЧНА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Фотинов 30

КОНТАКТИ & РАБОТНО ВРЕМЕ


+359 (0)56 820 344
main@burgasmuseums.bg

Вторник - Събота от 09:00-17:00
Почивни: Неделя и понеделник

СОЦИАЛНИ МЕДИИ

facebook twitter google+ youtube
Web Development @ OverHertz Ltd © 2009-2021, Регионален исторически музей Бургас. Всички права запазени.