< Флора
Червена съсънка
Anemone pavonina

Червената съсънка (Anemone pavonina) е многогодишно тревисто растение. Окраската на цветовете варира значително – най-често срещана е лилаво-розовата гама, като при някои екземпляри се наблюдава бяло петно в центъра на цвета. Подвидът A. pavonina subsp. pavonina, който се среща значително по-рядко е с кървавочервени цветове. Изключително рядко се срещат и вариации с бели цветове. Околоцветникът е съставен от 8-9 листчета. В средата на цвета се намират многобройни дребни тичинки, характерни за семейство Лютикови, към което растението принадлежи. Стъблените листа са приседнали, къси и елептични, обикновено цели, по-рядко нарязани.

Интерес към растението съсънка има още от древни времена. Съществува легенда, според която по време на лов - синът на кипърския цар Адонис, който бил по-хубав дори от олимпийските богове, бил наранен смъртоносно от разярен глиган. Горчиво плакала богинята на любовта Афродита за красивия младеж и за да се запази спомена за него, заповядала да израсте от кръвта му, разпръскана по земята – нежното цвете съсънка.

Според други източници съвременното научно название на рода Anemone идва от гръцки Άνεμος – „вятър”. Вероятно названието е дадено, защото и най-малкият полъх на вятъра разлюлява цвета на растението.

Червената съсънка достига височина 10 – 30 см. Предпочита тревисти и каменисти сухи места, но се среща и в светли дъбови и габърови гори.
На територията на България червената съсънка е разпространена в Странджа, Черноморското крайбрежие, долината на р. Струма, Източни Родопи, Тракийска низина, Тунджанска равнина.

Видът е представител на средиземноморските флорни елементи. Защитен е от Закона за биологично разнообразие. Отрицателно действащи фактори за разпространението на червената съсънка са брането на цветовете за букети, изравянето на цели растения, разрушаването на местообитанията на вида.

Божана Рибарова
share article on facebook share article on twitter share article on google+ share article on tumblr share article on blogger share article on reddit

comments powered by Disqus
Изработка на метални парапети

Морската градина в Бургас

Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions

Андела, Андезит


Praktiker BG

ПОСЕТЕТЕ НИ


АРХЕОЛОГИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Алеко Богориди 21
ЕТНОГРАФСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Славянска 69
ИСТОРИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Лермонтов 31
ПРИРОДОНАУЧНА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Фотинов 30

КОНТАКТИ & РАБОТНО ВРЕМЕ


+359 (0)56 820 344
main@burgasmuseums.bg

Всеки ден от 10:00-19:00
Исторически музей - Вто-Съб., 09:00-17:00

СОЦИАЛНИ МЕДИИ

facebook twitter google+ youtube
Web Development @ OverHertz Ltd © 2009-2020, Регионален исторически музей Бургас. Всички права запазени.