< Флора
Палешников серапиас
Serapias vomeracea

Семейство Орхидеи или Салепови е едно от най-разнообразните и второ по големина в растителното царство – над 23 000 вида са описани досега. Тъй като са много популярни сред любителите на цветя досега са получени и над 100 000 хибридите с търговска цел. В Европа се срещат около 215 вида, а в България – около 70 вида, разпределени в 25 рода.

Орхидеите се срещат на всякъде по света, без крайните северни и южни райони, и вечно замръзналите планински върхове. Но най-голямото им разнообразие е в тропическите райони. В умерените и северните ширини видовете са наземни, а в тропиците орхидеите растат по дърветата като епифити. Българските орхидеи са земни видове и цъфтят от началото на пролетта до септември - октомври.
Особеното географско положение на Странджа, специфичните климатични условия, както и палеонтологично й минало (липса на заледяване през кватернера), са причините в планината да се срещат флористични елементи, съчетанието на които е уникално за Европа. Затова не е чудно, че тук има голямо видово разнообразие и на орхидеите. В българската част на планината са описани 37 вида, разпределени в 14 рода.

Палешниковият серапиас (Serapias vomeracea) е една от най-интересните и красиви странджански орхидеи. Расте на слънчеви места по слабо използвани пасища, мезофилни ливади и сред храсталаци. В страната са известни само 6 до 10 находища (по Южното Черноморско крайбрежие, в Странджа и Източните Родопи). Най-многочислена е популацията по крайбрежните поляни южно от залива Липите между селата Синеморец и Резово. В някои години там разцъфтяват хиляди екземпляри. Стъблата им са високи 20-50 см и завършват със съцветие, състоящо се от 3 до 10 цвята. Най-силно впечатление правят именно формата и багрите на цветовете.

Чашелистчетата са дълги 21-30 мм, заострени и събрани в шлем. Устната е триделна, страничните дялове са закръглени, извити нагоре, включени в шлема, а средният дял е издължен и заострен. Цветовете са в различни нюанси на червено и се появяват от април до юни. Листата са от 4 до 7, ланцетни. Грудките под земята са 2, с яйцевидна форма.

Палешниковият серапиас е рядък вид, терциерен реликт. Включен е в Червена книга на България и е защитен от Закона за биологичното разнообразие.

д-р Светла Далакчиева
share article on facebook share article on twitter share article on google+ share article on tumblr share article on blogger share article on reddit

comments powered by Disqus
Изработка на метални парапети

Морската градина в Бургас

Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions

Андела, Андезит
Banner Code: "LSB1"
Tab: main
Language: Български

Default Width: 200
Default Height: 285


Banner Code: "LSB3"
Tab: main
Language: Български

Default Width: 200
Default Height: 141

ПОСЕТЕТЕ НИ


АРХЕОЛОГИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Алеко Богориди 21
ЕТНОГРАФСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Славянска 69
ИСТОРИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Лермонтов 31
ПРИРОДОНАУЧНА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Фотинов 30

КОНТАКТИ & РАБОТНО ВРЕМЕ


+359 (0)56 820 344
main@burgasmuseums.bg

Вторник - Събота от 09:00-17:00
Почивни: Неделя и понеделник

СОЦИАЛНИ МЕДИИ

facebook twitter google+ youtube
Web Development @ OverHertz Ltd © 2009-2021, Регионален исторически музей Бургас. Всички права запазени.