< Фауна
Обикновен корморан
Phalacrocorax carbo

Наричат го още голяма дяволица, карабатак, карабулак и лорна, а в миналото и баклан, батлан. Принадлежи към сем. Корморанови, като в България се срещат още два вида.

Обикновеният корморан е сравнително голяма птица. Дължината на тялото му достига до 100 см с размах на крилата до 160 см. При възрастните птици няма полов диморфизъм. Цялото им оперение е черно със зелен метален блясък. От страни на главата и шията имат множество бели пера, чийто брой се увеличава през размножителния период. Тогава на слабините им се появява и голямо овално бяло петно. Подбрадието и юздичката им са жълти, а ирисът смарагдово зелен. Краката им са черни. Младите птици са кафяви с белезникави и вариращи по големина петна по корема и гърдите.

Обикновеният корморан е рибоядна птица. Ловува поединично или на малки групи, като се гмурка и може да остане под водата над минута. Често пъти става жертва в рибарниците, тъй като хората смята, че нанася щети и безмилостно го преследват. Когато оперението му се намокри, може да се види как почива и се суши с разперени крила по дървета или стълбове на електропроводите. Лети с бавни и мощни махове на крилата, а ятата му са клиновидни.

Началото на размножителния период е към края на февруари, когато птиците заемат колониите и започват брачните игри. Обикновеният корморан гнезди в самостоятелни или смесени колонии заедно с различни видове чапли и др. Единично разположените гнезда са изключение. Предпочита да строи гнездата си на дъб, хибридна и бяла топола, бяла върба. В началото на май женската снася 3-5 яйца, синкави на цвят с груби варовикови налепи. И двете птици участват в мътенето и отглеждането на малките.

В България се размножават между 1600 и 2800 двойки, като колониите му са най-многочислени по Дунавското крайбрежие. Гнезди още в Източна Стара планина в долините на реките Голяма и Луда Камчия, около гр. Бургас – в ез. Вая, Мандра и ЗМ Пода и в яз.Студен кладенец.

Д-р Светла Далакчиева
share article on facebook share article on twitter share article on google+ share article on tumblr share article on blogger share article on reddit

comments powered by Disqus
Изработка на метални парапети

Морската градина в Бургас

Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions

Правна кантора ИВАНОВА И СЪДРУЖИЕ
Banner Code: "LSB1"
Tab: main
Language: Български

Default Width: 200
Default Height: 285


Banner Code: "LSB3"
Tab: main
Language: Български

Default Width: 200
Default Height: 141

ПОСЕТЕТЕ НИ


АРХЕОЛОГИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Алеко Богориди 21
ЕТНОГРАФСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Славянска 69
ИСТОРИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Лермонтов 31
ПРИРОДОНАУЧНА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Фотинов 30

КОНТАКТИ & РАБОТНО ВРЕМЕ


+359 (0)56 820 344
main@burgasmuseums.bg

Вторник - Събота от 09:00-17:00
Почивни: Неделя и понеделник

СОЦИАЛНИ МЕДИИ

facebook twitter google+ youtube
Web Development @ OverHertz Ltd © 2009-2021, Регионален исторически музей Бургас. Всички права запазени.