< Флора
Луковичен зъбник
Cardamine bulbifera

Луковичният зъбник (Cardamine bulbifera) е многогодишно тревисто растение от семейство Кръстоцветни (Brassicaceae). Цветовете му, вариращи в бели, розови или лилави багри са двуполови и правилни. Околоцветникът е двоен, с радиална симетрия. Чашелистчетата са в два кръга по две. Венчелистчетата са четири, разположени на кръст (оттук и наименованието на семейството – Кръстоцветни).

Коренището на вида е пълзящо, покрито с месести люспи. Стъблото е изправено, достига височина от 30 до 70 см. При основата си е безлистно. Долните листа са пересторазделени, а горните са цели. Различието във формата и размерите на листата се нарича разнолистие и е често явление при представителите на семейство Кръстоцветни. Плодът е сух, разпуклив – представлява права шушулка с много семенца. Когато плодовете узреят шушулките се разцепват и изтрелват навън семената си.

Названието на растението - луковичен зъбник - се дължи на черните луковички – булболи (видоизменени пъпки), намиращи се в пазвите на листата и съцветието.
Видът е известен и с друго латинско име - Dentaria bulbifera.

Луковичният зъбник се среща из цялата страна в широколистни сенчести гори и храсталаци, като предпочита средно плодородни и умерено влажни почви. Видът е в списъка на лечебните растения, чието опазване и устойчиво ползване се урежда със Закон за лечебните растения.

Божана Рибарова
share article on facebook share article on twitter share article on google+ share article on tumblr share article on blogger share article on reddit

comments powered by Disqus
Изработка на метални парапети

Морската градина в Бургас

Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions

Правна кантора ИВАНОВА И СЪДРУЖИЕ
Banner Code: "LSB1"
Tab: main
Language: Български

Default Width: 200
Default Height: 285


Banner Code: "LSB3"
Tab: main
Language: Български

Default Width: 200
Default Height: 141

ПОСЕТЕТЕ НИ


АРХЕОЛОГИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Алеко Богориди 21
ЕТНОГРАФСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Славянска 69
ИСТОРИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Лермонтов 31
ПРИРОДОНАУЧНА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Фотинов 30

КОНТАКТИ & РАБОТНО ВРЕМЕ


+359 (0)56 820 344
main@burgasmuseums.bg

Вторник - Събота от 09:00-17:00
Почивни: Неделя и понеделник

СОЦИАЛНИ МЕДИИ

facebook twitter google+ youtube
Web Development @ OverHertz Ltd © 2009-2021, Регионален исторически музей Бургас. Всички права запазени.