< Флора
Горска теменуга
Viola riviniana

Горската теменуга (Viola riviniana) е многогодишно тревисто растение, разпространено в гори и храсталаци из цялата страна. Върху едно коренище се развиват няколко облистени стъбла, достигащи височина от 8 до 20 см. Ниско, при основата на растението се формира розетка от 2 до 5 последователно разположени листа. Листата са прости, тъмнозелени, със сърцевидна форма, снабдени с дълги дръжки. Гълъбовосините до виолетови неправилни цветове на горската теменужка се разполагат поединично в пазвите на стъбловидните листа, като броят им в една розетка може да бъде от 1 до 4. Те са без аромат и се появяват в периода от април до юни. След като приключи периода на цъфтеж, на мястото на красивите цветове се формират сухи разпукливи плодове – тристенни кафяви кутийки.

Viola riviniana е светлолюбиво растение, срещащо се в цяла България. Видът предпочита сухи, богати на минерални соли почви в просветлени кестенови, букови и дъбови гори. Горската теменуга е разпространена в Европа, Северна Африка и на запад от Азия в области със средиземноморски , умерен или морски климат.

Viola riviniana принадлежи към обширното и многообразно семейство Теменугови (Violaceae), което е широко разпространено по земното кълбо. В нашата флора семейството е представено единствено от род Viola (Теменуга) с около 31 вида.
Сходни с Viola riviniana (Горска теменуга) са видовете Viola odorata (Миризлива теменуга) и Viola canina (Кучешка теменуга).

Теменугите са растения, хибридизиращи помежду си, в резултат на което се наблюдава голямо разнообразие от форми. У нас е установен висок процент ендемизъм. Пет от видовете в нашата флора са балкански, а два са български ендемити. От общо 31 вида, разпространени в нашата флора, 13 са редки и защитени растения, включени в „Червената книга на България“.

Теменугите са намерили подобаващо място и в поезията, и в народното творчество на българите. Поетите най-често сравняват тези цветя с усмихнато моминско лице, превръщайки ги в символ на любов и вярност. Народното въображение от своя страна е обрисувало нежните цветчета на теменугата като лица с изписани очи и устни,откъдето идва и причудливото име на дивата теменужка – „кокорче“ - използвано и до днес в Южна България. Приятната синьовиолетова багра на теменугата е дала и друго нейно наименование – „виолетка“, също често използвано от хората.

Божана Рибарова
share article on facebook share article on twitter share article on google+ share article on tumblr share article on blogger share article on reddit

comments powered by Disqus
Изработка на метални парапети

Морската градина в Бургас

Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions

Андела, Андезит
Banner Code: "LSB1"
Tab: main
Language: Български

Default Width: 200
Default Height: 285


Banner Code: "LSB3"
Tab: main
Language: Български

Default Width: 200
Default Height: 141

ПОСЕТЕТЕ НИ


АРХЕОЛОГИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Алеко Богориди 21
ЕТНОГРАФСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Славянска 69
ИСТОРИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Лермонтов 31
ПРИРОДОНАУЧНА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Фотинов 30

КОНТАКТИ & РАБОТНО ВРЕМЕ


+359 (0)56 820 344
main@burgasmuseums.bg

Вторник - Събота от 09:00-17:00
Почивни: Неделя и понеделник

СОЦИАЛНИ МЕДИИ

facebook twitter google+ youtube
Web Development @ OverHertz Ltd © 2009-2021, Регионален исторически музей Бургас. Всички права запазени.