< Фауна
Реликтен муткур
Phocoena phocoena relicta

Най-дребният представител на китоподобните в Черно море е реликтният муткур (Phocoena phocoena ssp. relicta). В Българската акватория на Черно море, както и в цялостния Черноморски басейн обитават три вида китоподобни. Трите вида са с различна численост и консервационен статус. Поради полузатворения и изолиран характер на нашето море, те са еволюирали като ендемични подвидове [1] – черноморска афала (Tursiops truncatus ponticus), реликтен муткур (Phocoena phocoena relicta) и черноморски обикновен делфин (Delphinus delphis ponticus). Трите вида са защитени от Закона за биологичното разнообразие на Република България и множество международни споразумения.

Реликтният муткур (Phocoena phocoena relicta) е представител на подразред Зъбати китоподобни. Зъбите му са странично сплеснати, а не конични, както при другите китоподобни в Черно море. Липсата на т. нар. „клюн“ го прави лесно различим от останалите черноморски китоподобните. Гръбният плавник е нисък и заоблен. Рeликтният муткур достига на дължина до 1,7 метра и тежи 55 – 65 кг. Живее на малки групи до 10 екземпляра. Не скача над водата, поради което е трудно да се установи присъствието му, дори когато водата е спокойна. Често си почива (но не спи), като дрейфува отпуснат на повърхността на водата.

Реликтният муткур е много уязвим от случайно оплитане в рибарски мрежи и замърсяване на водата. Това в съчетание с ниската му размножителна способност – една женска през живота си ражда 3-4 малки, води до драстично намаляване на числеността на вида през последните години.

На база серия от проучвания на китоподобните в различни части на Черно море, популацията на Phocoena phocoena relicta се оценява ориентировъчно на няколко хиляди или приблизително около 10 000 индивида.

В Червения списък на Международния Съюз за Опазване на природата (IUCN Red List) реликтният муткур е включен в категория „Застрашен”.

Божана Рибарова[1] Ендемични видове (ендемити) - са биологични видове, разпространението на които (ареалът) се ограничава върху определен район - географска област, планина, водоем и т.н, а също така и държава или друга административна единица."Тайнственият свят на делфините" е филм на Цветелина Атанасова за делфините в Черно море. В него са представени трите вида китоподобни, които се срещат по българското крайбрежие: морската свиня, обикновения делфин и афалата. Разказва за произхода, начина на живот и удивителните способности на делфините. Филмът е част от кампанията „Национална седмица на делфините 2013“, провеждаща се в рамките на инициатива на МОСВ за подкрепа на опазването на китоподобните бозайници на Черно море и е осъществена от Черноморска мрежа на неправителствените организации и партньори.

Материали от кампанията за опазване на китоподобните бозайници в Черно море. Допълнителна информация можете да откриете на официалния уебсайт на проекта http://www.delfini.bsnn.org

Брошура „Делфините — приятели на хората в морето“

Листовка „Делфините, морето и общото ни бъдеще“

Флаери с различните делфини

Делфини за оцветяване
share article on facebook share article on twitter share article on google+ share article on tumblr share article on blogger share article on reddit

comments powered by Disqus
Изработка на метални парапети

Морската градина в Бургас

Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions

Андела, Андезит
Banner Code: "LSB1"
Tab: main
Language: Български

Default Width: 200
Default Height: 285


Banner Code: "LSB3"
Tab: main
Language: Български

Default Width: 200
Default Height: 141

ПОСЕТЕТЕ НИ


АРХЕОЛОГИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Алеко Богориди 21
ЕТНОГРАФСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Славянска 69
ИСТОРИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Лермонтов 31
ПРИРОДОНАУЧНА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Фотинов 30

КОНТАКТИ & РАБОТНО ВРЕМЕ


+359 (0)56 820 344
main@burgasmuseums.bg

Вторник - Събота от 09:00-17:00
Почивни: Неделя и понеделник

СОЦИАЛНИ МЕДИИ

facebook twitter google+ youtube
Web Development @ OverHertz Ltd © 2009-2021, Регионален исторически музей Бургас. Всички права запазени.