< Руди и минерали
Пясък
Формиране и видове

Пясъкът е зърнест продукт получен при изветрянето на скалите, което е съвкупност от процеси на физично (механично) разрушаване и химично разлагане на скали и минерали. В резултат на изветрянето скалите променят първоначалния си вид – напукват се, стават ронливи и се натрошават.

Пясъците се отнасят към псамитните (пясъчните) скали, които са механично отложени и се състоят главно от зърна с размер 0,1 до 1мм. Неспоените разновидности са пясъците, а споените (циментираните) са пясъчниците. Според размера на зърната те се делят на едрозърнести (0,5 – 1мм), среднозърнести (0,25 – 0,5мм) и дребнозърнест (0,1 – 0,25мм). Формата на зърната обикновено е ъгловата или заоблена.

Псамитните скали се образуват при различни условия и се делят на морски (крайбрежноморски и дълбокоморски) и континентални (речни, езерни, делтови, еолови и др.). Всеки тип може да съдържа органични фрагменти, свързани с околната среда, в която са натрупани. Еоличните пясъци (образувани от дейността на вятъра) са със слаба спойка или без нея. В състава им преобладават сравнително добре сортирани (0,05 – 0,25мм), заоблени минерални късчета предимно от устойчиви минерали – кварц, карбонати, фелдшпати. Праховидните частици и неустойчивите минерали (хлорит, слюди и др) са стрити, раздробени и отнесени. Цветът на еоличните пясъци е предимно жълт, жълтеникавокафяв, по-рядко сивобял и червеникав. В състава на пустинните пясъци в най-голямо количество е устойчивия на изветряне кварц.

Когато се спомене думата „плаж” си представяме жълт или бял пясък, море, вълни, слънце и т.н. Но плажът може да бъде оцветен и в друг цвят – розов, зелен, черен. Цветът му зависи от това в какво се разбиват вълните – в какви скали,миди корали, какъв е съставът им.
Тропическите острови нямат богат източник на кварц и поради това пясъкът там е различен. Най-често изглежда бял, тъй като е съставен от калциев карбонат, дължащ се на черупките и скелетите от организми като корали, миди и други, които живеят в рифовете.

Розовите пясъци идват от изобилието от специален вид организми - фораминифери, чиито черупки имат червеникаво-розов цвят. След като умрат, тези черупки остават, натрошават се и се смесват с останалия пясък. Такъв е Розовият плаж намиращ се на Бахамските острови.
На някои тропически плажове цветът на пясъка е черен, дължащ се на тъмните минерали изграждащи лавовите скали, които се намират около плажа. В източния край на Биг Айлънд, Хаваи се намира един о т най-уникалните плажове на планетата -Пуналуу Бийч.
Когато вулканичните скали, богати на желязо, се сблъскат с водите на моретата и океаните, се раждат червените плажове. Най-популярните червени плажове в света се намират са в Санторини, Гърция, в Хавай и Галапагос.

Зелените плажове са едни от най-екзотичните. Те получават необичания си цвят от оливиновите кристали, които са тежки и обикновенно водата отмива другия пясък, а зеленият остава на брега. Такъв е плажът Папаколеа на Хаваите.

Някои пясъци се различават по концетрацията на един от минералите - магнетитови пясъци, гранатови и др. Пясъци в които главен минерал е магнетитът, титаномагнетитът, се използват като железни руди.
Пясъците и пясъчниците имат голямо значение в практическата дейност на човека. Чистият кварцов пясък се използва в стъкларската и порцелановата промишленост, а останалите намират приложение в строителството и в металургията. Той е основен компонент при производството на бетон, строителни разтвори (мазилки). Използва се като абразив при пясъкоструене, като филтър за вода и за формоване на отливки в леярството.

В много от речните пясъци се съдържа разсипно злато. На някои места по Странджа в разсипите се среща и платина.

Инж. Петя Йорданова
share article on facebook share article on twitter share article on google+ share article on tumblr share article on blogger share article on reddit

comments powered by Disqus
Изработка на метални парапети

Морската градина в Бургас

Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions

Правна кантора ИВАНОВА И СЪДРУЖИЕ
Banner Code: "LSB1"
Tab: main
Language: Български

Default Width: 200
Default Height: 285


Banner Code: "LSB3"
Tab: main
Language: Български

Default Width: 200
Default Height: 141

ПОСЕТЕТЕ НИ


АРХЕОЛОГИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Алеко Богориди 21
ЕТНОГРАФСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Славянска 69
ИСТОРИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Лермонтов 31
ПРИРОДОНАУЧНА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Фотинов 30

КОНТАКТИ & РАБОТНО ВРЕМЕ


+359 (0)56 820 344
main@burgasmuseums.bg

Вторник - Събота от 09:00-17:00
Почивни: Неделя и понеделник

СОЦИАЛНИ МЕДИИ

facebook twitter google+ youtube
Web Development @ OverHertz Ltd © 2009-2021, Регионален исторически музей Бургас. Всички права запазени.