< Праистория
Призмите с предписмени знаци от Бургаско


Идеята за съхраняването на информация е стара колкото света. За тази цел ранните праисторически общества са използвали устното слово (виждам, помня, разказвам, преразказвам) и рисунките по стените на пещери (графично възпроизвеждане на даден етап от цикличността в природата – раждане, сезонен/колективен лов на животни, смърт и т.нат). При тези ранни етапи в съхраняването на информация не можем да говорим за писменост, а по-скоро за идеята да се запази в съзнанието на обществото дадено събитие, което ще се повтори след изтичане на определен цикъл.
С постоянното разнообразяване на живота и натрупването на все по-нови и нови познания, пред човечеството възниква необходимостта за все по-детайлното описание и предаване на информация от поколение на поколение. Изнамирането на керамиката – първата изкуствено добита материя, дала възможност за частичното преодоляване на този проблем. Орнаментирането на различни керамични предмети е допринесло за пренос на идеи и информация в значително по-големи територии на познатия тогава праисторически свят. Рисунките върху керамичните съдове са изпълнявали поне две задачи – от една страна те са имали декоративна функция, а от друга – чрез тях се е предавала идеята за основни житейски познания: меандър – взаимовръзката в развитието на обществото; ромб с точка – фамилията като център на родовото общество; концентрични кръгове – соларен символ; скачени волути и спираломеандър – символи на различните природни стихии и кръговрата в природата и т.нат.
С развитието на орнаменталните композиции от тях се отделят определени елементи и мотиви, които с течение на вековете придобиват силна семантична натовареност. На тяхна база възникват "пиктограмите", "монограмите" и "идеограмите". Те се различават от декоративния орнамент по това, че не образуват непрекъсната ритмична система. За съвременния човек тези знаци са "неразгадаеми", но за праисторическите общества са били носители на ясна и точна култово-религиозна или обществено-социална информация. Днес ги наричаме с термина "предписмени знаци", за да ги отличим от възникналите столетия и хилядолетия по-късно "кодифицирани" писмени системи – логографски, сричкови и фонетични.
Археологически находки с изобразени "предписмени знаци" са известни и от територията на община Бургас.
Още през 1956 г. е публикувана керамична призма с "минойски надпис", открита по повърхността на Селищна могила Бургас. Тя има размери: вис. 7.8 см., шир. 2.9 см., деб. 2.2 см. Датирана е към 1700-1580 г.пр.Хр., което я поставя в средноминойския период (1950-1550 г.пр.Хр.). "Краткият надпис" е известявал броя и теглото на търговска стока – бронзови слитъци с форма на "разпъната волска кожа". По-късно тази призма е интерпретирана като антропоморфна пластика от късния халколит (средата на V – началото на IV хил.пр.Хр.). Днес находката е експонирана в Археологическата експозиция на РИМ-Бургас.
Във фонда на РИМ-Бургас се съхранява и друга археологическа находка, която може да се интерпретира като четиристенна керамична "пирамидка" с врязани "предписмени знаци". Тя има размери: вис. 6.3 см., шир. 5.2 х 4.1 см., деб. 2.7 х 2.0 см. Открита е по повърхността на Селищна могила Черно море. Отнася се към ранния халколит (първата половина на V хил.пр.Хр.). Врязани знаци са нанесени по част от четирите стени и някога са били инкрустирани с бяла паста.
На 2 юни 2008 г. при сондажно археологическо проучване на Селищна могила Бургас е открита четиристенна керамична "пирамидка". Тя има размери: вис. 5.5 см., горе 1.3 х 1.3 см., долу 2.2 х 2.1 см. Находката принадлежи към пето стратиграфско ниво – ранен халколит (4900/4850-4600/4550 г.пр.Хр.). Преди изпичането на глината, върху четирите стени са нанесени знаци. Получените врязвания са инкрустирани с бяла паста. Днес находката е експонирана в Историческата експозиция на РИМ-Бургас.
Едва ли някога науката, ще "разчете" каква информация е "записана" върху тези находки. По-важното в този случай е друго – още през V хил.пр.Хр. по Южното Българско Черноморие са живеели земеделско-скотовъдни племена, които са имали ясното съзнание за "записване" на информация и предаването на този запис от поколение на поколение.
share article on facebook share article on twitter share article on google+ share article on tumblr share article on blogger share article on reddit

comments powered by Disqus
Изработка на метални парапети

Морската градина в Бургас

Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions

Андела, Андезит
Banner Code: "LSB1"
Tab: main
Language: Български

Default Width: 200
Default Height: 285


Banner Code: "LSB3"
Tab: main
Language: Български

Default Width: 200
Default Height: 141

ПОСЕТЕТЕ НИ


АРХЕОЛОГИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Алеко Богориди 21
ЕТНОГРАФСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Славянска 69
ИСТОРИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Лермонтов 31
ПРИРОДОНАУЧНА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Фотинов 30

КОНТАКТИ & РАБОТНО ВРЕМЕ


+359 (0)56 820 344
main@burgasmuseums.bg

Вторник - Събота от 09:00-17:00
Почивни: Неделя и понеделник

СОЦИАЛНИ МЕДИИ

facebook twitter google+ youtube
Web Development @ OverHertz Ltd © 2009-2021, Регионален исторически музей Бургас. Всички права запазени.