< Материали с отворен достъп
Сборник от конференция на Природонаучния музей - 2005 г.
Природонаучните музеи - центрове за прилагане на съвремени интердисциплинарни методи при изследване, съхранение и представяне на природните образи

Сборник със статии от Национална теоретична конференция Бургас - 2005 г.

Природонаучните музеи - центрове за прилагане на съвремени интердисциплинарни методи при изследване, съхранение и представяне на природните образи

СЪДЪРЖАНИЕ

ЧАСТ I. ИСТОРИЯ НА МУЗЕЙНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ „ПРИРОДА”
Колекциите на Природонаучен музей- Бургас – история и предпоставка за екообразование
н.с. Димитрина Смилова ..................................................................................................... 5
Музеят на солта в Поморие – създаване, развитие и перспективи
Милчо Скумов .................................................................................................................... 14
Колекциите на отдел “Природа “ към РИМ –Плевен – минало, настояще и бъдеще
Ива Цолова ........................................................................................................................ 18
От идеята до реализацията
Петя Йорданова ................................................................................................................ 23

ЧАСТ II. ФОРМИ НА ИНТЕРАКТИВНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА МУЗЕЙНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ „ПРИРОДА”
Диорамите като начин на показване на природата и природните образци
Ст.н.с. д-р Иван Райчев ..................................................................................................... 26
Русенският опит в представянето на Палеонтологични колекции
Венцеслав Петков .............................................................................................................. 31
Използването на интердисциплинарен подход в популяризаторската дейност на Природонаучен музей – гр.Бургас
Дора Стойкова .................................................................................................................. 34

ЧАСТ III. ОПАЗВАНЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО И УЧАСТИЕ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ И ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС
Разнообразяване на формите и начините за представяне на природните забележителности и биоразнообразието
Върбан Москов ................................................................................................................... 39
Център за изследване и защита на прилепите (ЦИЗП)
Теодора Иванова ................................................................................................................ 45
Екологичното образование – едно предизвикателство … с птици и влажни зони
Радостина Ценова, Антон Ковачев .................................................................................. 50
Един по-различен поглед на връзката музей-училище
Румяна Цветкова .............................................................................................................. 55
Иновационни подходи в представяне на природни образци сред учащите се
Кети Камбурова – Колева ................................................................................................ 58

ЧАСТ IV. ДОКЛАДИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ
За Родопите, растенията,съдържащи алкалоиди и тяхното приложение в религиозните ритуали и медицината
Лидия Кирилова ................................................................................................................. 61
Растения, използвани като багрила при традиционната обработка на тъкани в някои села от Карнобатски регион
Йорданка Статева, Наташа Чакърова- Кръстева ........................................................ 73
Флинтът от района на пещерата “Козарника” Белоградчишко, с оглед на неговата праисторическа употреба
н.с.Чавдар Начев ................................................................................................................ 77
Разпространение на кавказката боровинка /vaccinium arctostaphylos l./ в Странджа
д-р Дико Патронов ............................................................................................................ 81
Бележки върху разпространението на видовете от семейство Orchidaceae в природен парк “Странджа”
Светла Узунова, Спас Узунов ............................................................................................ 85


Съставител: Регионален бургаски музей
Предпечатна подготовка: Нели Никифорова и Атанас Христов
Редактор: Цоня Дражева
Бургас, 2005

Изтегли изданието в pdf >>

share article on facebook share article on twitter share article on google+ share article on tumblr share article on blogger share article on reddit

comments powered by Disqus
Изработка на метални парапети

Морската градина в Бургас

Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions

Андела, Андезит
Banner Code: "LSB1"
Tab: main
Language: Български

Default Width: 200
Default Height: 285


Banner Code: "LSB3"
Tab: main
Language: Български

Default Width: 200
Default Height: 141

ПОСЕТЕТЕ НИ


АРХЕОЛОГИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Алеко Богориди 21
ЕТНОГРАФСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Славянска 69
ИСТОРИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Лермонтов 31
ПРИРОДОНАУЧНА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Фотинов 30

КОНТАКТИ & РАБОТНО ВРЕМЕ


+359 (0)56 820 344
main@burgasmuseums.bg

Вторник - Събота от 09:00-17:00
Почивни: Неделя и понеделник

СОЦИАЛНИ МЕДИИ

facebook twitter google+ youtube
Web Development @ OverHertz Ltd © 2009-2021, Регионален исторически музей Бургас. Всички права запазени.