< Годишни научни четения по хуманитаристика
Годишни научни четения по хуманитаристика, 2003 г.
Фоклор, културно наследство и туризъм

Фолклор, културно наследство и туризъм

ГОДИШНИ НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ ПО ХУМАНИТАРИСТИКА
Бургас 2003 - брой 5

в рамките на Международен фолклорен фестивал - Бургас, 2004 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Принципи на разчитане на изобразителния текст
Иван Маразов...............................................................................................................3

Културният туризъм в Странджа състояние и перспективи
Таня Бонева...................................................................................................................29

Фолклорната култура като регулатор на социалните отношения в съвременното българско село
Веска Кожухарова-Живкова........................................................................................35

Фолклорът - образ и ценност в туристическия продукт
Наталия Рашкова.......................................................................................................41

Проъчванията бърху традиционната родопска кухня - ресурс за културен туризъм в планината
Таня Марева.................................................................................................................48

Етнографията и фолклорът в Гоцеделчевски район - традиции и развитие
Спаска Паскова............................................................................................................56

Етнология и културен туризъм
Николай Ненов..............................................................................................................66

Етномузиката като туристическа атракция (наблюдения върху някои практики на цигани музиканти в България)
Лозанка Пейчева...........................................................................................................72

Медийната музика като културно наследство (върху български материали от първата половина на XX век - грамофонни плочи с фолклорна музика)
Венцислав Димов..........................................................................................................84

Възстановяване на традиционни български занаяти и мястото им в съвременния туризъм
Румяна Урумова...........................................................................................................97

Свои сред чужди, чужди сред свои: още за етническата и другите идентичности
/Диана Радойнова.........................................................................................................102

Човекът в традицията и отражението на традицията у човека
Катя Иванова..............................................................................................................113

Нестинарството - древен обичай или атракция
Добрина Лапчева..........................................................................................................119

Етнографски туризъм - познат и непознат
Петя Шиварова...........................................................................................................125


Съставител: Регионален бургаски музей
Редактори: н. с. Цоня Дражева и Румяна Урумова
Предпечатна подготовка: Атанас Христов и Цветана Илева
Бургас, 2004

Изтегли изданието в pdf >>

share article on facebook share article on twitter share article on google+ share article on tumblr share article on blogger share article on reddit

comments powered by Disqus
Изработка на метални парапети

Морската градина в Бургас

Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions

Андела, Андезит
Banner Code: "LSB1"
Tab: main
Language: Български

Default Width: 200
Default Height: 285


Banner Code: "LSB3"
Tab: main
Language: Български

Default Width: 200
Default Height: 141

ПОСЕТЕТЕ НИ


АРХЕОЛОГИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Алеко Богориди 21
ЕТНОГРАФСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Славянска 69
ИСТОРИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Лермонтов 31
ПРИРОДОНАУЧНА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Фотинов 30

КОНТАКТИ & РАБОТНО ВРЕМЕ


+359 (0)56 820 344
main@burgasmuseums.bg

Вторник - Събота от 09:00-17:00
Почивни: Неделя и понеделник

СОЦИАЛНИ МЕДИИ

facebook twitter google+ youtube
Web Development @ OverHertz Ltd © 2009-2021, Регионален исторически музей Бургас. Всички права запазени.