< Годишни научни четения по хуманитаристика
Годишни научни четения по хуманитаристика, 2004 г.
Традиционни символи и обичаи в съвременната празнична култура

Традиционни символи и обичаи в съвременната празнична култура

ГОДИШНИ НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ ПО ХУМАНИТАРИСТИКА
Бургас 2004 - брой 6

в рамките на Международен фолклорен фестивал - Бургас, 2005 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Традиционната празничност – убежище за идентичност
Веска Кожухарова-Живкова.............................................................................................3

Ряженье в традиционной культуре белорусов (ключевые механизмы функционирования и развития)
Татьяна Ивановна Кухаронак.........................................................................................10

Фолклорни традиции в днешната празнична култура на българите в Словакия
Наталия Рашкова..........................................................................................................19

Български магически обряди, посветени на слънцето и огъня от Бургаския регион
Цоня Дражева.................................................................................................................25

Празничната традиция днес като емблема на селищната култура
Ваня Матеева.................................................................................................................33

Петльовден – традиция и съвременност
Татяна Щерева...............................................................................................................39

Старият бряст
Владимир Демирев.........................................................................................................45

Фестивалът в Разград – фактор за развитие на фолклорните традиции при капанците
Даниела Ганчева..............................................................................................................50

Традицијска култура у туристичкој понуди Србије
Вилма Нишкановић.........................................................................................................57

Фолклорното като обичай и символ в българската медийна музика от първата половина на ХХ век
Венцислав Димов.............................................................................................................63

Традиционни музикални образи в съвременната музика на Теодосий Спасов
Лозанка Пейчева.............................................................................................................71

“Употреби” на традицията в градска среда
Валентина Ганева-Райчева.............................................................................................85

Апокриес и каланда: съвременна експонация на два стари обреда в един мешан град
Диана Радойнова............................................................................................................93

Формы репрезентации национальных традиций в районах современных курортов Украины и Болгарии
Тамара Владимировна Космина..................................................................................103

Средневековый костюм славян в современной праздничной культуре: к проблеме византийских влияний
Оксана Юлиевна Космина.............................................................................................110

Символика на лозата в църковната дърворезба
Русанка Иванова Чешмеджиева..................................................................................114

О прегачама
Миша Ракоција.............................................................................................................119


Съставител: Регионален бургаски музей
Редактори: н. с. Цоня Дражева и Румяна Урумова
Предпечатна подготовка: Атанас Христов и Нели Никифорова
Бургас, 2005

Изтегли изданието в pdf >>

share article on facebook share article on twitter share article on google+ share article on tumblr share article on blogger share article on reddit

comments powered by Disqus
Изработка на метални парапети

Морската градина в Бургас

Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions

Андела, Андезит
Banner Code: "LSB1"
Tab: main
Language: Български

Default Width: 200
Default Height: 285


Banner Code: "LSB3"
Tab: main
Language: Български

Default Width: 200
Default Height: 141

ПОСЕТЕТЕ НИ


АРХЕОЛОГИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Алеко Богориди 21
ЕТНОГРАФСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Славянска 69
ИСТОРИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Лермонтов 31
ПРИРОДОНАУЧНА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Фотинов 30

КОНТАКТИ & РАБОТНО ВРЕМЕ


+359 (0)56 820 344
main@burgasmuseums.bg

Вторник - Събота от 09:00-17:00
Почивни: Неделя и понеделник

СОЦИАЛНИ МЕДИИ

facebook twitter google+ youtube
Web Development @ OverHertz Ltd © 2009-2021, Регионален исторически музей Бургас. Всички права запазени.