< Археологията и Бургас
Археологическо дружество Дебелт
1925-1952 г.

На 25 октомври 1925 г. след пристигането в Бургас на проф. Кацаров, който изнесъл разяснителна лекция на общоградско събрание било учредено Археологическото дружество. В първия временен комитет били избрани Георги п. Аянов, Н. Войников, П. Воденичаров и Ив. Панделеев. Дейците преследвали една цел - издирването и съхранението на археологически паметници и исторически документи за изграждане на Дружествен музей. Началото на музея се поставя с уреждането на музейна експозиция в сградата на Мъжката гимназия, по-късно е преместена в новопостроената Търговско-индустриална камара, а после в училище „Кирил и Методий“. Помещенията били неподходящи поради тяхната влага.
Георги поп Аянов, краевед, директор на Мъжката гимназия и уредник в музея.Иван Панделеев Орманджиев - първи уредник в музея.

В събирателската работа дружеството разчитало преди всичко на своите уредници. Те били отдадени на каузата и дори голяма част от обиколките из региона извършвали за своя сметка, без командировки. В тяхната работа те получавали помощ от различни организации и учреждения. Музейните експозициии оказвали силно патриотично влияние върху населението. Едно от доказателствата за изключителното обществено влияние, което музейните изложби оказвали е именно книгата за впечатления.

В училище „Св. Св. Кирил и Методий“ Дружественият музей се задържал до превръщането му в Градски (общински) музей с два отдела: Археологически и Етнографски. През 1946 г. настоятелството отстъпва Музея на Бургаската градска община с всички свои отдели и активи. Под името „Градски народен археологически музей“ той бил открит на 7 април 1946 г. в салона на Бургаската стокова борса.
През 1947 г. за уредник на Градския етнографски и археологически музей при Бургаската община“ е назначен проф. Иван Гълъбов. По-късно проф. Гълъбов става и директор на Окръжен музей, Бургас.
Персонала в музея полага огромни усилия в проучвателската и събирателската дейност. Събират се снимки, документи и вещи на партизани, описват се редица обичаи и народни празници. По инициатива на Градския музей са пренесени в Бургас надгробните плочи-паметници на фамилията Бимбеловци от с. Факия.

До края на своето съществуване (1952 г.), Градският музей не се сдобива с подходяща сграда и не урежда нови музейни експозиции. Гостуват само временни изложби.
share article on facebook share article on twitter share article on google+ share article on tumblr share article on blogger share article on reddit

comments powered by Disqus
Изработка на метални парапети

Морската градина в Бургас

Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions

Андела, Андезит
Banner Code: "LSB1"
Tab: main
Language: Български

Default Width: 200
Default Height: 285


Banner Code: "LSB3"
Tab: main
Language: Български

Default Width: 200
Default Height: 141

ПОСЕТЕТЕ НИ


АРХЕОЛОГИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Алеко Богориди 21
ЕТНОГРАФСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Славянска 69
ИСТОРИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Лермонтов 31
ПРИРОДОНАУЧНА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Фотинов 30

КОНТАКТИ & РАБОТНО ВРЕМЕ


+359 (0)56 820 344
main@burgasmuseums.bg

Вторник - Събота от 09:00-17:00
Почивни: Неделя и понеделник

СОЦИАЛНИ МЕДИИ

facebook twitter google+ youtube
Web Development @ OverHertz Ltd © 2009-2021, Регионален исторически музей Бургас. Всички права запазени.