< Материали с отворен достъп
Музеите и устойчивото развитие - Бургас, 2015
Сборник с доклади от IV национална среща

Сборник с доклади от IV национална среща "Музеите и устойчивото развитие", проведена на 3-5 юни 2015 г. в Бургас

СЪДЪРЖАНИЕ

Опис на съдържанието на диска......................................................................................................5

Поздравителни адреси..................................................................................................................... 7

Встъпителни думи.......................................................................................................................... 9

Бургас - древното минало на „Новия град”
Милен Николов, Регионален исторически музей – Бургас....................................................... 11

Създаване и дейност на международната доброволческа организация
„Световна федерация на приятелите на музеите“
проф. д. изк. Симеон Недков, ас. Петър Филипов Миладинов,
Софийски университет „Св. Климент Охридски“.................................................................. 15

Знакови личности в знаков град
Гл.ас. Татяна Цанкова, Венета Георгиева – Козарева............................................................. 18

Тръненият венец - да го свалим ли? Да го продхранваме ли?
Елена Драгостинова, Музей „Борис Христов“ - София........................................................... 24

Сол, „реална“ и „престижна“ икономика в късната праистория на Източните Балкани
Чл.-кор. проф. д.и.н. Васил Николов,
Национален археологически институт и музей на БАН....................................................... 28

Когато храм градим, най-скъпото да принесем в дар
Чавдар Начев, Национален музей „Земята и хората” – София ........................................... 32

Софийската градска художествена галерия като своеобразен притегателен център през XXI в.
Пламен В. Петров, уредник.......................................................................................................... 38

Наследството на Апостола в Карлово – за обществената инициатива
и нейната градивност
Дора Чаушева, Национален музей „Васил Левски” – Карлово................................................ 44

Непознатият българин – полк. д-р Стефан Дуньов – национален герой
на Унгария и Италия
Анюта П. Каменова – Борин ....................................................................................................... 52

Музеите и устойчивото развитие
гл. ас. д-р Силвия Станчева, Софийски университет „Св. Климент Охридски”............... 56

Каменният щит над Карлово – касноантичната крепост от ІV-VІ в. над града
Мария Деянова, Исторически музей-Карлово........................................................................... 60

Михал Задгорски – неизвестен колекционер на ръкописи от Айтос
д-р Цвета Евлогиева-Кацарова, Национален исторически музей..................................... 65

Приносът на арх. Никола Николов за Велико Търново
Мирослава Георгиева, ХГ „Б. Денев” – Велико Търново............................................................ 69

Доброволчески инициативи в АЕК „Етър”
Росица Бинева, уредник ................................................................................................................ 74

Атанас х. Славчев – пръв гражданин и „старейшина“ на Павликени
Нели Цонева, Исторически музей - Павликени........................................................................... 80

Експозиция „Поезията на камъка” в Национален музей „Земята и хората”
Живка Янакиева-Начева, Светлана Енчева............................................................................. 86

Доброволчеството в българските музеи – 2015 г. – повече въпроси и по-малко отговори
д-р Екатерина Цекова, Национален политехнически музей................................................. 92

Владетелят обединител
Валерия Димитрова....................................................................................................................... 96

Крепостта или градът Ряховец в периода ХII–ХIV в.Проекции на един отворен във времето модел на развитие
Мая Иванова, Исторически музей – Горна Оряховица.......................................................... 101

Един (не)забравен герой – Тане Николов (Войводата)
Росица Бикова, Николета Тянчева........................................................................................... 106

Доброволците в РИМ "Стою Шишков" – Смолян
Златка Петрова, РИМ "Стою Шишков" – Смолян............................................................... 110

Създаване на виртуална експозиция с икони от фонда на РИМ-Бургас
Радовеста Стюърт, Регионален исторически музей – Бургас............................................ 117

Доброволците или волята на доброто
Д-р Биляна Попова, Лора Христозова, Регионален етнографски музей – Пловдив......... 123

Търговище – старият панаирен град
Магдалена Жечева........................................................................................................................ 129

Доброволчеството – традиция и иновация в музейната практика
Мирослава Таскова, Димитрина Димитрова, Регионален исторически музей – Кюстендил.......................................................................... 133

Иван Данов (1880-1947) – явление в културния живот на Плевен и страната
Нели Дакова, Регионален исторически музей – Плевен ........................................................ 138

Александър Мутафов – пътят на едно дарение
Милена Катошева, докторант в Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“, СУ „Св. Климент Охридски“, Философски факултет................ 144

Обединеният град Смолян – в търсене на идентичност
Таня Марева, Регионален исторически музей – Смолян....................................................... 147

Стоян Митев (1889-1945 г.) – един успешен кмет, влюбен в родния Ямбол
Мария Иванова, Регинален исторически музей – Ямбол....................................................... 153


Съставител: Регионален исторически музей Бургас и Министерство на културата
Корица и дизайн: Цветана Илева
Коректор: Яна Славянска

Издателска къща НИ ПЛЮС
Печат: Симолини 94

София, 2015
ISBN 978-954-9464-11-5

Изтегли изданието в pdf >>

share article on facebook share article on twitter share article on google+ share article on tumblr share article on blogger share article on reddit

comments powered by Disqus
Project Common cultural and historical heritage beyond the borders

Морската градина в Бургас

Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions

Андела, Андезит


Търговска верига Зора

ПОСЕТЕТЕ НИ


АРХЕОЛОГИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Алеко Богориди 21
ЕТНОГРАФСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Славянска 69
ИСТОРИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Лермонтов 31
ПРИРОДОНАУЧНА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Фотинов 30

КОНТАКТИ & РАБОТНО ВРЕМЕ


+359 (0)56 820 344
main@burgasmuseums.bg

Вторник - Събота от 09:00-17:00
Почивни: Неделя и Понеделник

СОЦИАЛНИ МЕДИИ

facebook twitter google+ youtube
Web Development @ OverHertz Ltd © 2009-2019, Регионален исторически музей Бургас. Всички права запазени.