< Материали с отворен достъп
Акве калиде - любимите бани на императори, царе и султани
книга - албумПървото издание за историята и проучванията на древните минерални бани Акве калиде излезе от печат септември 2018 г. С него се отбелязва 10-та годишнина от започване на системните археологически проучвания в Бургаските минерални бани като се обобщават резултатите от тях до момента на издаването. Книжното тяло се състои от 200 страници пълноцветен печат с много снимки и информация на български, английски и турски език.

"Акве калиде - любимите бани на императори, царе и султани" е с лимитиран тираж от 300 броя. Създаването и отпечатването на книгата е част от дейностите по проект „Общото културно наследство без граници-TOGETHER“, финансиран от Европейския съюз по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България - Турция 2014-2020 г.

Съдържание:

Цоня Дражева
Акве калиде – Терма, градът на топлите минерални бани край Бургас......................................................... 9

Димчо Момчилов
Бележки върху археологи ческите проучвания на Акве калиде .................... 23

Арх. Васил Дончев
Архитектурен облик, функционално ре шение, периодизаци я на разкритите структури от бански я комплекс Акве калиде ..................................................... 49

Милен Николов
Аподитериуми или ъглови кули? Резултати от разкопките в Акве калиде през 2015 г. ......................... 69

Стела Дончева
Издели я на металопластиката от разкопките на Акве калиде .......................79

Мирослава Доткова
Анти чни и средновековни монети, открити при разкопките на Акве Калиде през последните години ........................... 89

Мирослав Класнаков
Византийски златни монети от Акве калиде – сезон 2012....................109

Иван Йорданов
Колекцията с печати от Акве калиде ..............................................115

Йото Валериев
Нов оловен печат на Михаил Склир, анаграф на Другувития..............................131

Владислав Тодоров
Глинени лули от минералните бани край Бургас ......................................................135

Арх. Константин Пеев
Акве калиде – архитектурни проекти и реализаци я 2012-2016 г.................................141

Весела Христова
Туристически комплекс „Акве калиде“..................................................155

Зекерия Куртулмуш
Къркларели......................................................165

ЛИТЕРАТУРА, ИЗПОЛЗВАНА ПРИ НАПИСВАНЕТО НА ТЕКСТОВЕТЕ.....................183

Проект TOGETHER – Общо културно-историческо наследство без граници........................................................193

В изданието са използвани адаптираните доклади, представени на конференцията „Древният град Акве калиде и скалният манастир „Св. Никола“ – възможности и проблеми пред културно-историческото наследство в трансграничния регион“, състояла се на 26-27 април 2018 г. в Бургас.

Съставител: Радовеста Стюърт
Редактор: Яна Славянска
Коректор: Велимира Братанова
Превод на английски език: Стефан Радоев
Превод на турски език: Фани Инджева


Изтегли изданието в pdf >>
share article on facebook share article on twitter share article on google+ share article on tumblr share article on blogger share article on reddit

comments powered by Disqus
Изработка на метални парапети

Морската градина в Бургас

Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions

Андела, Андезит
Banner Code: "LSB1"
Tab: main
Language: Български

Default Width: 200
Default Height: 285


Banner Code: "LSB3"
Tab: main
Language: Български

Default Width: 200
Default Height: 141

ПОСЕТЕТЕ НИ


АРХЕОЛОГИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Алеко Богориди 21
ЕТНОГРАФСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Славянска 69
ИСТОРИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Лермонтов 31
ПРИРОДОНАУЧНА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Фотинов 30

КОНТАКТИ & РАБОТНО ВРЕМЕ


+359 (0)56 820 344
main@burgasmuseums.bg

Вторник - Събота от 09:00-17:00
Почивни: Неделя и понеделник

СОЦИАЛНИ МЕДИИ

facebook twitter google+ youtube
Web Development @ OverHertz Ltd © 2009-2021, Регионален исторически музей Бургас. Всички права запазени.