< Материали с отворен достъп
Българските бежанци в Бургас и региона 1878-1944 г.
сборник с доклади от конференцияСборникът с доклади „Българските бежанци в Бургас и региона 1878 – 1944 г.“ е резултат от проведения в края на 2017 г. национална научна конференция (27-29 септември 2017 г.), която си постави за цел да продължи и разшири развитието на темата за българските бежанците. Това е едно от централните направления в изследванията на специалистите от Бургаския музей през последните години в партньорство с Община Бургас, Регионална библиотека „Пейо Яворов“, Дирекция „Регионален държавен архив“- Бургас, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Тракийски научен институт – София и неправителствени организации. Върху 477 страници са отпечатани 30 научни доклада с включени текстове, снимки, диаграми, таблици, електронни адреси на авторите, което го прави не само приносно към историята на Бургас и региона, но и функционално за ползване.

Съдържание:

Одринска Тракия - роден дом на български бежанци (етнодемографска характеристика към 1878 г.)
проф. Илия Тодев - ИИИ при БАН......................................................... 9

Бежанците в Бургаския регион от Тракия, Македония и Мала Азия 1878- 1945 г.
Стоян Райчевски - ТНИ при БАН .................... 16

Участието на тракийските и македонските бежанци от Бургаския регион в националноосвободителното движение през 1878 - 1912 г.
проф. дин Светлозар Елдъров - ИБЦТ при БАН ....................................... 35

Интегрирането на българските бежанци в стопанския живот на страната в периода между двете световни войни
доц. д-р Даниел Вачков - ИИИ при БАН ...................................................... 62

Тракийската организация в България и бежанският въпрос (1878-1944 г.)
д-р Ваня Стоянова - ИИИ при БАН .............................................................. 74

Бежанският въпрос в българо-турските дипломатически отношения 1913-2017 г.
доц. д-р Боряна Бужашка- УНИБИТ ............................................................ 87

Бежански и преселнически движения сред българите от Освобождението (1878 г.) до края на Втората световна война (1945 г.)
гл. експерт Йордан Мантарлиев - ДА "Архиви" ....................................... 104

Документи за българските бежанци след Първата световна война в информационните системи на държавните архиви
държавен експерт Дарина Билярска - ДА "Архиви'; ЦДА ..................... 120

Съдбата на бежанците от Източна Тракия в спомени, съхранени в Държавен архив - Бургас
Десислава Липова - ДА-Бургас ................................................................... 130

Дейността на македонските дружества в Бургас по документи, съхранени в ДА - Бургас
гл. експерт Станислава Костова- ДА- Бургас .......................................... 143

Трудният път от Булгаркьой до Константиново (по спомени на бежанци и техните потомци, съхранени в Държавен архив - Бургас)
гл. експерт Анастасия Тодорова- ДА - Бургас .......................................... 149

Бежанци из Ямболско (Архивен преглед)
Светлана Бъчварова, Станислав Главчев- ДА- Ямбол ............................ 158

Разселването на бежанците от Македония и Тракия в Сливенско и мерките на държавните, местните и църковните власти sa тяхното настаняване
гл. експерт Радко Радев - ДА - Сливен ........................................................ 169

Документална реконструкция на музикалната култура на тракийските бежанци, заселени в Бургаско
доц. д-р Наталия Рашкова- ИЕФЕМ при БАН ......................................... 191

Настаняване и устройване на бежанците в Бургаско - краят на
20-те - нач. на 30-те години на ХХ век
д-р Петър Парушев- Община Бургас ......................................................... 207

Case studi. Разказите на бежанците sa "двете родини"
проф. д-р Диана Радойнова- Университет "Проф.Д-р А.Златаров" ... 218

Демографска характеристика на Карнобат и района - края на XIX - началото на ХХ в.
Жулиета Костадинова - ИМ- Карнобат .................................................... 229

Тракийските бежанци в Сливен в началото на ХХ век
Веселина Янакиева, Диана Ранкова - РИМ-Сливен .............................. 237

Пристигане и установяване на бежанци от Македония в Бургас 1878-
1928 г.
докт. Георги Дракалиев - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" ..................... 251

Демографски, икономически, политически и социални проблеми на
бежанците в Равда и съседните селища
д-р Вида Буковинова....................................... 270

Елховска околия и бежанците след края на Първата световна война
Христо Христов - ЕАМ - Елхово ............................................... 290

Страдание, мъка и спомени (етнодемографски промени в Тополовградския край в началото на ХХ век)
Веселин Стоянов Кълвачев - Общински исторически музей - Тополов-
град....................................................... 301

Трагедията на българите от Източна Тракия след Преображенското
въстание (1903 г.) и Балканската война (1913 г.)
инж. Стефан Апостолов - Съюз на независимите български писатели -
Бургас ........................................................ 320

Фондовете на РБ "П. Яворов" за съдбата на българските бежанци
Златина Калчева - РБ "Пейо Яворов" - Бургас .......................................... 342

Щрихи към историята на Чонгара, Бунархисарско - селото на дедите ми
Мария Кирова - РИМ - Сливен................................ 347

Лица, надарени с имоти от Александър Георгиев - Коджакафалията през 1911-1913 г.
Митко Иванов - Дружество на художниците ........................................... 369

Дипломатическата мисия на Симеон Радев и бежанският проблем в българо-турските отношения (1923-1925 г.)
д-р Калина Пеева - ИБЦТ при БАН ............................................................. 399

Земя не се носи
Фрагменти от живота на българите в Мала Азия... и след това
Анелия Григорова - ИМ-Поморие.................................... 418

Бежанският проблем в контекста на демографския профил на Сливен 1878-1880 г.
Росица Георгиева - РИМ - Сливен................................ 435

В помощ на изследователя на темата за българските бежанци от началото на ХХ век в Бургаски регион (проучване в Държавен архив-Бургас)
Иванка Делева - РИМ-Бургас.................................... 447

Любов по време на война
Пламена Кирова - РИМ-Бургас.......................................... 460

Етнически промени в Месемирия през първата четвърт на ХХ в.
Стоянка Димова - Музей "Старинен Несебър" ........................................ 472


Научен ръководител: проф. дин Светлозар Елдъров
Съставители:
проф. дин Светлозар ЕЛДЪРОВ, ИБЦТ при БАН
Милен НИКОЛОВ, РИМ-Бургас
Пламена КИРОВА, РИМ-Бургас
Иванка ДЕЛЕВА, РИМ-Бургас
Редактор: Яна Славянска
корица и дизайн:
Цветана ИЛЕВА, РИМ-Бургас
Нели НИКИФОРОВА-ХРИСТОВА, РИМ-Бургас
Снимка на корицата:
"Тракийските бежанци" - гравюра на дърво, 1957 г., автор Михаил Николов, от фонда на БХГ "Петко Задгорски" - Бургас


Изтегли изданието в pdf >>
share article on facebook share article on twitter share article on google+ share article on tumblr share article on blogger share article on reddit

comments powered by Disqus
Изработка на метални парапети

Морската градина в Бургас

Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions

Правна кантора ИВАНОВА И СЪДРУЖИЕ
Banner Code: "LSB1"
Tab: main
Language: Български

Default Width: 200
Default Height: 285


Banner Code: "LSB3"
Tab: main
Language: Български

Default Width: 200
Default Height: 141

ПОСЕТЕТЕ НИ


АРХЕОЛОГИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Алеко Богориди 21
ЕТНОГРАФСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Славянска 69
ИСТОРИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Лермонтов 31
ПРИРОДОНАУЧНА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Фотинов 30

КОНТАКТИ & РАБОТНО ВРЕМЕ


+359 (0)56 820 344
main@burgasmuseums.bg

Вторник - Събота от 09:00-17:00
Почивни: Неделя и понеделник

СОЦИАЛНИ МЕДИИ

facebook twitter google+ youtube
Web Development @ OverHertz Ltd © 2009-2021, Регионален исторически музей Бургас. Всички права запазени.