< Фауна
Черен бързолет
Apus apus

Бързолетите са дребни птици, които са отлични летци. Приличат на лястовици и често се бъркат с тях. Прекарват целия си живот във въздуха – там се хранят, копулират, събират строителен материал, пият вода и дори се къпят. С помощта на радари е установено, че преди да настъпи нощта, малки групи от бързолети се издигат на голяма височина, над 1500 м и там спят летейки. Бързолетите нямат постоянна температура на тялото, както другите птици Температурата им може временно да се понижи и птиците изпадат във вцепенено състояние. При внезапни застудявания през размножителния период, когато изчезват летящите насекоми, с които се хранят, възрастните отлитат от района, а малките в гнездото изпадат във вцепенено състояние до няколко дни.
В Палеарктика черният бързолет Apus apus е широко разпространен, мигриращ вид. Поради големия си ареал този вид обитава както зони далеч на Север в Скандинавия и Русия, така и зони със средиземноморски климат в Южна Европа и Северна Африка, в Средна Азия и полупустинни райони. В миналото е обитавал предимно скалисти терени и стари разредени гори. Днес черният бързолет е един от честите синантропни видове птици.

Черният бързолет е кафяво-черен на цвят, като гърлото и подбрадието са белезникаво-кремави. Крилата му са дълги, със сърповидна форма и са по-дълги от тялото. Затова не може да излита от равни повърхности. Много често хора намират птици на земята и си мислят, че са ранени, а в същност трябва просто да ги подхвърлят във въздуха и бързолетът ще отлети.

В Бургас пристига през средата на април и остава до средата на септември. Строи гнездата си под стрехи, под покривни пространства, цепнатини и ниши по сградите. Гнездото представлява плитка чашка от треви, пера или други растителни части. Обикновено снася 2-3 яйца, като снасянето може да се забави при застудяване на времето. Мътенето продължава около 20 дни, а малките излитат от гнездата след около месец и половина. Гнездовия успех силно зависи и от метеорологичните условия, като сухото и топло лято благоприятства за успешно размножаване и по-голям брой излетели малки. Студеното и дъждовно време води със себе си нисък гнездови успех.

Доц. д-р Светла Далакчиева
share article on facebook share article on twitter share article on google+ share article on tumblr share article on blogger share article on reddit

comments powered by Disqus
Изработка на метални парапети

Морската градина в Бургас

Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions

Андела, Андезит
Banner Code: "LSB1"
Tab: main
Language: Български

Default Width: 200
Default Height: 285


Banner Code: "LSB3"
Tab: main
Language: Български

Default Width: 200
Default Height: 141

ПОСЕТЕТЕ НИ


АРХЕОЛОГИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Алеко Богориди 21
ЕТНОГРАФСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Славянска 69
ИСТОРИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Лермонтов 31
ПРИРОДОНАУЧНА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Фотинов 30

КОНТАКТИ & РАБОТНО ВРЕМЕ


+359 (0)56 820 344
main@burgasmuseums.bg

Вторник - Събота от 09:00-17:00
Почивни: Неделя и понеделник

СОЦИАЛНИ МЕДИИ

facebook twitter google+ youtube
Web Development @ OverHertz Ltd © 2009-2021, Регионален исторически музей Бургас. Всички права запазени.