< Фауна
Дива котка
Felis silvestris

Дивата котка (Felis silvestris) се среща от Великобритания до Кавказ. В Западна Европа ареалът днес е силно ограничен и разпокъсан. Основната област на разпространение на вида е свързана с Централна и Югоизточна Европа – най-вече Карпатите и Балканите, но също и Кавказ и Мала Азия.

По външен вид дивата котка прилича на „тигровите” домашни котки, но е по-масивна. Дължината на тялото й в Източна и Югоизточна Европа - Карпатите и България, е 51-78 см при мъжките и 47-69 см при женските. Окраската на козината варира от сива до жълтокафява, изпъстрена с по-тъмни ивици. Опашката е рунтава, равномерно дебела по дължината си, с тъп връх и ясно очертани черни пръстени.
У нас дивата котка е разпространена из цялата страна, от морското равнище до високите части на планините. Най-висока е плътността в нископланинските и хълмисти горски райони. Предпочита високостъблени стари гори с хралупести дървета и скалисти места. Характерен биотоп са също храсталаците и редуващите се горски и полуоткрити пространства. В много райони обаче, където подобни местообитания липсват – видът населява разнообразни други биотопи. Леговищете си прави най-често в хралупите на паднали дънери, в скални процепи, сред гъсти храсталаци, в стари дупки на язовци. Леговището е постлано с треви, козина или пера от птици. Ловува главно по земята, но се катери добре. Активна е предимно в тъмната част от денонощието, както и рано сутрин и привечер. Има добре развито зрение, слухът е отличен, а обонянието – добро.
Основен дял в храната на дивата котка заемат мишките, полевките и други дребни гризачи до големина на заек, както и птици.
Отрицателно въздействащи фактори относно числеността на популацията на вида са както ловът с примки и инцидентите на пътя (прегазване от коли), така и хибридизацията (кръстосването) на вида със скитащи домашни котки. Днес дори основната заплаха е именно хибридизацията, тъй като тя застрашава генетичната чистота на популацията на дивата котка, както в България, така и в цяла Европа.
У нас дивата котка е защитена от Закона за биологичното разнообразие и от редица конвенции. Включена е в Червената книга на България като застрашен вид.
share article on facebook share article on twitter share article on google+ share article on tumblr share article on blogger share article on reddit

comments powered by Disqus
Project Common cultural and historical heritage beyond the borders

Морската градина в Бургас

Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions

Андела, Андезит


Търговска верига Зора

ПОСЕТЕТЕ НИ


АРХЕОЛОГИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Алеко Богориди 21
ЕТНОГРАФСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Славянска 69
ИСТОРИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Лермонтов 31
ПРИРОДОНАУЧНА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Фотинов 30

КОНТАКТИ & РАБОТНО ВРЕМЕ


+359 (0)56 820 344
main@burgasmuseums.bg

Понеделник - Неделя от 10:00-19:00
Почивни: без почивен ден

СОЦИАЛНИ МЕДИИ

facebook twitter google+ youtube
Web Development @ OverHertz Ltd © 2009-2019, Регионален исторически музей Бургас. Всички права запазени.