< Обреден календар за моми и ергени
Кукери - ролева игра
Пресъздаване на обичая

Автор на сценария: Мая Стефанова Скочева

Участници: Кукери – момчета; домакини – стопанин и стопанка, деца

Необходими аксесоари: Всеки кукер носи гега или дълъг нож. Задължителни елементи в облеклото са чановете. Те са различни по брой, големина и звучност. Кукерите са с маски, костюми, престилки, които завързват на кръста си. Върху гърба си може да наметнат груби едноцветни или шарени губери с дълги влакна.

За обредното заораване и засяване са необходими: рало, крина, жито, въже.

Обстановка:
Къща – подредена в битов стил, софра, трикраки столчета, шарени тъкани черги, възглавници, глинени съдове, камина и всичко, което би подчертало характерната подредба на старата българска къща.
На софрата са поставени бъклица с вино, пита, яйца, сирене.

Общо представяне на обичая Кукери:
По традиция на Кукеров ден участват само мъже. Празникът започва със символичното “раждане” на главния Кукер или неговото обличане. След това кукерите започват да обикалят селото. Обичаят продължава със символичната оран и сеитба и борбите между кукерите. Подготовката на кукерите за началото на игрите става в тъмни зори, тайно от съселяните.
С изгряването на слънцето кукерите, водени от главния кукер (Царя) се отправят към домовете със звън и подвиквания „Ху, ху, ху!“
Музикален фон - гайда


Дете: На Заговезни играят кукери - яки мъже, нагласени с чудни облекла и тежки звънци на кръста.

Дете: За този ден всяка къща е почистена и спретната. Подредена е с най-нови постелки. Сготвени са най-тлъстите кокошки. Опечени са пухкави баници.

Дете: Кукерите влизат във всяка къща, желаят здраве, берекет и прогонват злото.

Дете: Звън, чакан вече,
В чанове впримчен,
Еква далече.

Дете:
Свири кларнетът.
Огън див бляска.
В тъмното светят
Маска до маска.

Дете: Кукер за вести
Порти удари.
Носят невести
Китки и дари.
(„Кукери“ – Николай Зидаров)

Дете: Люшкайте, разлюшкайте звънците,
Да отмине всякъде градушка,
Да се вдигат до небето ниви,
Да са всички здрави и щастливи.

С тежки и бавни стъпки кукерите стигат до дома на стопаните. Обикалят три пъти двора пред къщата и звънят със звънците.

Кукер: Хей, стопани, я станете, че е дошла пролетта!
(Всички похлопват с хлопките.)

Домакините излизат и посрещат групата пред вратата.
Стопанин: Добре сте ни дошли в нашата къща!

Кукер: Колкото е пълна на носача крината, тъй да е сита годината!
(Всички похлопват с хлопките.)

Кукер: Както са тежки пискюлите, тъй да са тежки житата, житата по класовете! (Всички похлопват с хлопките.)

Кукер: Да има много деца в къщата! (Всички похлопват с хлопките.)

Кукер: Да преливат бъчвите от вино! (Всички похлопват с хлопките.)

Кукер: Да преливат кошовете с жито! (Всички похлопват с хлопките.)

Кукер: Да потъне вдън земята злото! (Всички похлопват с хлопките.)

Кукерите прекарват през гърдите на Царя въже, за което е вързано ралото и се хващат за него. Три пъти заорават двора пред къщата.
На три пъти по време на орането кукерите дърпат въжето и събарят царя на земята, но той става отново, за да продължи.
След орането следва сцената на засяването на житото и благославянето. Един от кукерите държи в ръце крина, пълна с жито. Хвърля семето, наричайки:


Кукер: Най-малкото жито да бъде като мене!
От едно да станат хиляда!
Да дава Господ много берекет!
Да има много мамули!
Деца да има повече!


След засяването търкулва крината и всички гледат как тя ще падне на земята. Ако отворът й е нагоре, това предсказва добра бъдеща реколта и буди всеобщо оживление и радост. Ако падне надолу, годината ще е гладна.
Отново се хващат на кукерското хоро и три пъти обикалят „двора“ с високи подскоци, за да ехтят по-силно звънците.
След приключване на този обред следва борбата. Всички кукери клякат. Главният кукер избира една двойка. Победителят се бори с друг кукер и така няколко пъти. Накрая победителят се бори с Царя. Царят умира, но само, за да бъде съживен отново. Всички кукери се събират в кръг около него и скачат с възгласи „Ху-ху-ху-ху!“. Кукерът неочаквано се изправя и заиграва за всеобща радост.

Стопаните даряват кукерите, поднасяйки храна: топла бяла пита, пържени яйца и вино, сирене, лук.


Стопанин: Сполай ви за благословията! Носете здраве и радост на всеки дом, на всяка къща.
Кукер (поема даровете): Сполай ви! Сполай! И догодина, дай боже, да ни дарите повечко!

С подскоци и подвиквания:
„Ху, ху, ху!“ кукерите излизат.

Обреден календар за моми и ергени: Помагало за учителя >>

Обреден календар за моми и ергени: Помагало за ученика >>
share article on facebook share article on twitter share article on google+ share article on tumblr share article on blogger share article on reddit

comments powered by Disqus
Изработка на метални парапети

Морската градина в Бургас

Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions

Правна кантора ИВАНОВА И СЪДРУЖИЕ
Banner Code: "LSB1"
Tab: main
Language: Български

Default Width: 200
Default Height: 285


Banner Code: "LSB3"
Tab: main
Language: Български

Default Width: 200
Default Height: 141

ПОСЕТЕТЕ НИ


АРХЕОЛОГИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Алеко Богориди 21
ЕТНОГРАФСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Славянска 69
ИСТОРИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Лермонтов 31
ПРИРОДОНАУЧНА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Фотинов 30

КОНТАКТИ & РАБОТНО ВРЕМЕ


+359 (0)56 820 344
main@burgasmuseums.bg

Вторник - Събота от 09:00-17:00
Почивни: Неделя и понеделник

СОЦИАЛНИ МЕДИИ

facebook twitter google+ youtube
Web Development @ OverHertz Ltd © 2009-2021, Регионален исторически музей Бургас. Всички права запазени.