< Археологически обекти
Селищна могила Бургас


Научен ръководител на арх. проучвания Мирослав Класнаков

Селищна могила Бургас в м.Солна нива /10-ти километър/

Археологическите разкопки на селищна могила Бургас стартираха през 2008 г. с финансовата подкрепа на Община Бургас. Ръководител на проучването е Мирослав Класнаков (РИМ-Бургас), а в теренната работа и интердисциплинните анализи взеха участие утвърдени специалисти от страната и чужбина. Най-ранното селище е възникнало през късния период на новокаменната епоха (края на 6 хил.пр.Хр.). Животът е продължил и през цялата каменно-медна епоха (цялото 5 хил.пр.Хр. – началото на 4 хил.пр.Хр.). В проучените жилища и свободните пространства между тях е открит разнообразен археологически материал, свързан със стопанския живот и вярванията на праисторическото население. Сечивата от камък, кремък, кост и рог представят напреднала степен в строителството на жилища, производството на керамика, обработването на кожи, предачеството, тъкачеството и др. занаяти.
Изследваните останки от растения (археоботаничен ансамбъл) и животни (археозоологичен ансамбъл) очертават стабилно икономическо развитие с хилядолетни традиции в селектирането и отглеждането на зърнени култури и доместикацията и развъждането на домашни животни. Второстепенна роля в изхранването на населението са имали събирането на диви плодове и ловуването на диви животни и птици.
Разнообразни са многобройните керамични съдове. Част от тях са използвани в домакинството, а други – с по-специфични форми и украса, са изпълнявали строго определени функции в религиозния живот и са използвани при различни ритуали. Основно място в праисторическия пантеон заема Богинята майка – Земя. Култът към нея е засвидетелстван с многобройни находки на керамична антропоморфна пластика и различни предмети със семантична натовареност, свързани с почитта и преклонението пред нея. Откритата материална култура в селищна могила Бургас я очертава като реперен обект за проучване на праисторическите епохи по южното българско Черноморие и свързва Бургаската низина със синхронно развиващите се праисторически култури по цялото западно Черноморие, континенталната част на Балканския полуостров и северозападна Мала Азия.

1. Селищна могила Бургас

СЕЛИЩНА МОГИЛА БУРГАС
СЕЗОН 2009

Археологическите разкопки на селищна могила Бургас са проведени в периода 01.06-30.06.2009 г. с финансовата подкрепа на община Бургас.
Могилата е разположена на 7.5 км от черноморския бряг в близост до Атанасовското езеро. Има средна височина 2.70 м над околния терен и среден диаметър 80.35 м. От север протича малката Баневска река, събираща водите си от минералните извори между селата Ветрен и Банево (Бургаските минерални бани).
Регистрирани са депозити от две праисторически епохи – неолит и халколит. В неолитния пласт са открити материали от късните етапи на епохата, синхронни с периоди Караново ІІІ-ІV и вероятно Караново ІV в Тракия. Халколитът е представен с керамика и находки от ранните и късните етапи на епохата. През сезон `09 е регистрирана и част от ново жилище. Формите и украсата на керамичните съдове в него го отнасят към средния халколит.
През ранния и средния халколит постройките са градени от колове и плет измазани с глина, а в жилищното пространство е имало и свободно стоящи колове, поддържащи покривната конструкция. Пещите са с подковообразна форма и отвор на юг или запад. Регистрираните жилища от тази епоха са загинали в следствие на силни пожари. Сред деструкциите и около тях е открит разнообразен археологически материал. Реставрирани са 25 керамични съда и капаци, украсени с релефна, врязана и инкрустирана украса, а също и с рисунка от бяла боя и графит. Широко разпространени са богато украсените антропоморфните съдове-хранилища, снабдени с капаци, а също и лилиевидните съдове, част от които са върху високи конусовидни столчета. Намерени са и много сечива, използвани в праисторическото домакинство – стъргалки, остриета и ножове от кремък, тесли и брадви от камък, игли, шила, копачки и муфи от кост и рог, керамични прешлени за вретено, хромели, чукалки и др. Внимание заслужават и находките от гривни, изработени от мида Spondylus, свидетелстващи за контакти със Средиземноморското крайбрежие. Интересни са и фрагментираните антропоморфни и зооморфни керамични фигурки, свързани с религиозните вярвания на халколитното население.
Археологическите разкопки на селищна могила Бургас дават нова информация за материалната и духовна културата на праисторическите общества, обитавали Западното Черноморие, а също и за относителната хронология на неолита и халколита в този регион.


2. Антропоморфен съд и капак от сезон 2009 – среден халколит

3. Керамичен съд – ранен халколит

4. Керамични съдове от сезон 2009 г. – ранен халколит

5. Керамични съдове и капак от сезон 2009 г. – ранен и среден халколит
share article on facebook share article on twitter share article on google+ share article on tumblr share article on blogger share article on reddit

comments powered by Disqus
Изработка на метални парапети

Морската градина в Бургас

Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions

Андела, Андезит
Banner Code: "LSB1"
Tab: main
Language: Български

Default Width: 200
Default Height: 285


Banner Code: "LSB3"
Tab: main
Language: Български

Default Width: 200
Default Height: 141

ПОСЕТЕТЕ НИ


АРХЕОЛОГИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Алеко Богориди 21
ЕТНОГРАФСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Славянска 69
ИСТОРИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Лермонтов 31
ПРИРОДОНАУЧНА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Фотинов 30

КОНТАКТИ & РАБОТНО ВРЕМЕ


+359 (0)56 820 344
main@burgasmuseums.bg

Вторник - Събота от 09:00-17:00
Почивни: Неделя и понеделник

СОЦИАЛНИ МЕДИИ

facebook twitter google+ youtube
Web Development @ OverHertz Ltd © 2009-2021, Регионален исторически музей Бургас. Всички права запазени.