< Фауна
Къдроглав пеликан
Pelicanus crispus

Къдроглавият пеликан е един от двата вида пеликани срещащи се в страната ни. Той е сред най-едрите български птици, с дължина на тялото от 160 – 180 см и размах на крилете 270 – 320 см. Различава се от розовия пеликан по сиво-бялото си оперение и къдравите пера на темето, от където идва и името му. През размножителния период клюнът и коженa торба стават яркочервени.

Къдроглавият пеликан обитават крайбрежията на големи водни басейни, богати на риба, като повечето се срещат край реки и езера. Размножава се на няколко места на Балканския полуостров и западна Азия. Още в началото на февруари птиците се връщат в гнездовите колонии. В България доскоро имаше само една колония в езерото Сребърна.

През пролетта на 2016 г. къдроглави пеликани населиха изкуствени платформи на остров Персина и така беше създадена втората колония на вида у нас. В началото на юни 2016 г. там се излюпи и първото яйце. Гнезди още върху плаващи тръстикови острови и отъпкани зони сред тръстикови масиви. Самото гнездо е построено от тръстикови стъбла и листа. Отвътре е застлано с меки пера и листа. Снася 1 – 5 яйца, като има по едно поколение годишно. Родителите хранят малките си с полусмляна риба. При търсене на храна възрастните птици се отдалечават до 20–30 км от гнездовите колонии. Малките напускат гнездата през юли-август.

Къдроглавият пеликан днес е причислен към видовете застрашени от изчезване в света. Включен е в Червена книга на България в категорията критично застрашен. Причините за това са комплексни. Сред основните са пресушаването и деградацията на влажните зони, унищожаването на яйцата и малките от диви свине и наземни хищници, безпокойството през периода на размножаване, сблъсъци с надземни електропреносни линии, омазняване с нефтопродукти, отстрел.

Автор: доц.д-р Светла Далакчиева
share article on facebook share article on twitter share article on google+ share article on tumblr share article on blogger share article on reddit

comments powered by Disqus
Изработка на метални парапети

Морската градина в Бургас

Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions

Андела, Андезит
Banner Code: "LSB1"
Tab: main
Language: Български

Default Width: 200
Default Height: 285


Banner Code: "LSB3"
Tab: main
Language: Български

Default Width: 200
Default Height: 141

ПОСЕТЕТЕ НИ


АРХЕОЛОГИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Алеко Богориди 21
ЕТНОГРАФСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Славянска 69
ИСТОРИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Лермонтов 31
ПРИРОДОНАУЧНА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Фотинов 30

КОНТАКТИ & РАБОТНО ВРЕМЕ


+359 (0)56 820 344
main@burgasmuseums.bg

Вторник - Събота от 09:00-17:00
Почивни: Неделя и понеделник

СОЦИАЛНИ МЕДИИ

facebook twitter google+ youtube
Web Development @ OverHertz Ltd © 2009-2021, Регионален исторически музей Бургас. Всички права запазени.