< Флора
Римски дланокоренник
Dactylorhiza romana

Растението е описано за първи път от Франческо Антонио Себастиани в неговия опус Romanorum plantarum fasciculus primus (1813) като Orchis romana. През 1962 г. унгарският ботаник Кароли Рессо Соо фон Бере го определя като Dactylorhiza romana.

Родът Dactylorhiza е труден за работа и определяне. За Европа различни автори включват към рода от 70 до 236 вида, подвида и вариации. Между 2005 и 2010 г. бяха описани нови 16 вида.

Римският дланокоренник е една от първите цъфтящи орхидеи в България. Представлява ниско растение с височина 15-35 см. От приосновна розетка израстват 3-9 бледозелени, ненапетнени листа. Развива цилиндричното до конусовидно съцветие със средни по големина цветове с прицветник. Прицветниците са зелени, малко по-дълги от цветовете. Централното чашелистче образува шлем с венчелистчетата. Страничните чашелистчета са изправени нагоре и насочени напред. Устната е триделна, едноцветна без петна, в по-наситен цвят спрямо околоцветните листчета. Шпората е дълга, цилиндрична, извита нагоре в дъга. В нея се натрупва нектар, който привлича насекомите, които я опрашват, предимно земни пчели от род Bombus. Римският дланокоренник цъфти с бели, жълти и червени цветове и всички цветни фази могат да присъстват в една и съща популация. Всякакви вариации между тези цветове също се срещат често.

Римският дланокоренник е топлолюбиво растение и предпочита слънчеви до умерено сенчести местообитания, сухи до леко влажни храсталаци и редки гори. Разпространен е в Централното и Източното Средиземноморие, на изток до Сирия. У нас е разпространена във височина до 500 м.н.в., в по-топлите низинни и предимно източни части на страната, като образува различни по гъстота, разпръснати популации. Цъфти април – юни, а в средиземноморската част на ареала си може да бъде открита и през март.

Автор: доц.д-р Светла Далакчиева
share article on facebook share article on twitter share article on google+ share article on tumblr share article on blogger share article on reddit

comments powered by Disqus
Изработка на метални парапети

Морската градина в Бургас

Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions

Андела, Андезит
Banner Code: "LSB1"
Tab: main
Language: Български

Default Width: 200
Default Height: 285


Banner Code: "LSB3"
Tab: main
Language: Български

Default Width: 200
Default Height: 141

ПОСЕТЕТЕ НИ


АРХЕОЛОГИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Алеко Богориди 21
ЕТНОГРАФСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Славянска 69
ИСТОРИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Лермонтов 31
ПРИРОДОНАУЧНА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Фотинов 30

КОНТАКТИ & РАБОТНО ВРЕМЕ


+359 (0)56 820 344
main@burgasmuseums.bg

Вторник - Събота от 09:00-17:00
Почивни: Неделя и понеделник

СОЦИАЛНИ МЕДИИ

facebook twitter google+ youtube
Web Development @ OverHertz Ltd © 2009-2021, Регионален исторически музей Бургас. Всички права запазени.