< Флора
Как да изберем коледно дърво за празниците?


Сред най-разпространените традиции, свързани с празнуването на Рождество Христово е украсяването на вечнозелено иглолистно дърво - най-често то е вид ела, откъдето идва наименованието коледна елха. Но нерядко като коледно дърво се използват и други иглолистни дървета - обикновено смърч или бор. Елата, борът и смърчът са едни от най-разпространените представители на иглолистните гори в България.

А има ли значение какво иглолистно дърво ще си купим за Коледа?
Ако искаме нашето дърво да е по-трайно, то трябва да изберем ела или бор. Смърчовите дръвчета също са много красиви с техните фини иглици, но те опадват много по-бързо.

Как обаче да различим видовете иглолистни дръвчета, които продават на пазара?
В България естествено разпространени са три рода дървета от семейство Борови: род Ела (Abies) с два (един) вида, род Смърч (Picea) с един вид и род Бор (Pinus) с пет вида.

Боровете са вечнозелени дървета, разпространени в по-голямата част от Северното полукълбо. Естествено растящи в България са пет вида: бял бор (Pinus sylvestris), черен бор (Pinus nigra), бяла мура (Pinus peuce), черна мура (Pinus heldreichii) и клек (Pinus mugo). Мурата и клекът биват класифицирани като част от рода Pinus, независимо от факта, че основното име „бор“ отсъства от техните названия. Освен тези видове, в България се култивират и екзотични представители на рода, главно за декоративни цели.

Все още е спорен въпросът дали род Ела (Abies) е представен в пределите на България с два вида или само с един вид. Според едни ботаници в страната ни се срещат два вида: обикновена ела (наричана още бяла ела), носеща латинско название Abies alba и българска ела (наричана също Цар-Борисова ела), с латинско име Abies borisii-regis. Някои ботаници обаче разглеждат Цар-Борисовата ела като естествен хибрид между обикновената и гръцката ела, докато други я определят като разновидност на обикновената ела (Abies alba var. acutifolia) или неин подвид (A. alba ssp. borisii-regis).В България род Смърч (Picea) е представен само с един вид - обикновен смърч (Picea abies), който обикновено се среща по северните склонове на планините, тъй като изисква постоянна влажност на почвата и въздуха.

Някои чужди видове от двата рода Ела и Смърч са култивирани и се използват в озеленяването на паркове, градини и междублокови простраства заради декоративните си качества.
Боровете в България се отличават от другите иглолистни видове по това, че игличките им са събрани в снопчета по две при видовете: бял бор, черен бор, клек и черна мура и само при бялата мура те са събрани в снопчета по пет. При всички видове от семейството снопчетата игловидни листа са разположени върху скъсени клонки, наречени брахибласти.

За разлика от боровете при смърчовете и елите игличките са разположени единично (по една) върху клонките. Но съществуват някои основни разлики при двата рода Abies и Picea. При обикновения смърч (Picea abies) игличките са разположени върху къса, тясна, вдървеняла, кафява дръжка, а в напречно сечение те са ромбовидни. Докато при обикновената ела (Abies alba) игличките при основата са дисковидно разширени и с тези зелени дискове се прикрепват към клонките. Игличките при елата в напречно сечение са плоски и с две бели ивици от долната страна.
Накрая да обобщим: игличките при бора са събрани в снопчета, а при смърча и елата са разположени единично, а освен това игличките на елата са плоски с две бели ивици отдолу, а при смърча са четиристенни.

Сега вече ще знаете какво дръвче ще окрасите за Вашите Коледни и Новогодишни празници.

Автор: Божана Рибарова
share article on facebook share article on twitter share article on google+ share article on tumblr share article on blogger share article on reddit

comments powered by Disqus
Изработка на метални парапети

Морската градина в Бургас

Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions

Андела, Андезит
Banner Code: "LSB1"
Tab: main
Language: Български

Default Width: 200
Default Height: 285


Banner Code: "LSB3"
Tab: main
Language: Български

Default Width: 200
Default Height: 141

ПОСЕТЕТЕ НИ


АРХЕОЛОГИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Алеко Богориди 21
ЕТНОГРАФСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Славянска 69
ИСТОРИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Лермонтов 31
ПРИРОДОНАУЧНА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Фотинов 30

КОНТАКТИ & РАБОТНО ВРЕМЕ


+359 (0)56 820 344
main@burgasmuseums.bg

Вторник - Събота от 09:00-17:00
Почивни: Неделя и понеделник

СОЦИАЛНИ МЕДИИ

facebook twitter google+ youtube
Web Development @ OverHertz Ltd © 2009-2021, Регионален исторически музей Бургас. Всички права запазени.