< Фауна
Пепелянка
Vipera ammodytes

Пепелянката е представител на семейство Отровници (Viperidae). Името си е получила от оцветяването си – пепеляво или вариращо от бежово до сиво. Срещат се и напълно черни екземпляри. Най-характерните и белези са тъмната зигзаговидна ивица по гърба и рогчето на върха на предносните щитчета. Макар и много рядко, се срещат и безроги пепелянки. Мъжките имат специфично петно или V-образен белег в задната част на главата, което често се свързва с ивицата на гърба. Женските са по-бледи, като обикновено при тях липсва V-образният белег. Главата е с триъгълна форма и е покрита с малки, неравномерно разположени люспи. Пепелянката достига дължина до 50-70 см, изключително рядко над 1м.

В България пепелянката е широко разпространена, като в планините се изкачва до 1500 м.н.в. Предпочита открити, каменисти и слънчеви места, обрасли с висока растителност и с подходящи подземни дупки за укрития. У нас се срещат 2 подвида – V. a. Ammodytes в Северозападна България и V. a. Meridionalis в останалата част на страната. При първият подвид долната страна на върха на опашката е оранжева, а при вторият - зеленикава.

Една интересна особеност в биологията на пепелянката е, че за разлика от другите влечуги, тя е яйцеживородна. Това означава, че яйцата се развиват в тялото на майката и тя ражда напълно развити малки, които са готови да заживеят самостоятелно.

Пепелянката не е агресивна и рядко хапе без да бъде предизвикана. Отровата й е по-слаба от тази нa усойницата, но инжектира по-голямо количество. Съдържа протеолитични и невротоксични компоненти, а също и хемотоксини с кръвосъсирващи свойства. Симптомите при ухапване са болка, подуване и обезцветяване, понякога замайване и изтръпване. Дори без противоотрова те отшумяват за няколко дни, но може да представляват опасност за деца или възрастни с влошено здраве.

Пепелянката е защитена с Приложение II на Бернската конвенция.

д-р Светла Далакчиева
share article on facebook share article on twitter share article on google+ share article on tumblr share article on blogger share article on reddit

comments powered by Disqus
Project Common cultural and historical heritage beyond the borders

Морската градина в Бургас

Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions

Андела, Андезит


Praktiker BG

ПОСЕТЕТЕ НИ


АРХЕОЛОГИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Алеко Богориди 21
ЕТНОГРАФСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Славянска 69
ИСТОРИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Лермонтов 31
ПРИРОДОНАУЧНА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Фотинов 30

КОНТАКТИ & РАБОТНО ВРЕМЕ


+359 (0)56 820 344
main@burgasmuseums.bg

Понеделник - Неделя от 10:00-19:00
Почивни: без почивен ден

СОЦИАЛНИ МЕДИИ

facebook twitter google+ youtube
Web Development @ OverHertz Ltd © 2009-2019, Регионален исторически музей Бургас. Всички права запазени.