< Фауна
Доркадион педестре
Dorcadion pedestre

Доркадион педестре (Dorcadion pedestre) е от групата на бръмбарите коренояди, принадлежащи към семейство Сечковци (Cerambycidae). При слънчево време в ниска тревиста растителност или на повърхността на почвата може да се види, напомнящият слънчогледова семка, бръмбар Dorcadion pedestre – издължено тяло, с черни елитри (надкрилия), по шева на които се разполага ярка бяла ивица. Нежни сивкави или сивкавобелезникави власинки покриват задната половина на тази ивица. Централно разположена бяла линия се наблюдава и на преднегръда. Основният цвят на тялото на вида е черен, но краката и първият сегмент на дългите му начленени антени са червени. Дължината на тялото му е 11-16 мм.
Приспособителната черна окраска на Dorcadion pedestre е от жизнено важно значение за развитието му, което преминава през четири стадия – яйце, ларва, какавида и имаго (възрастно насекомо). Ларвите живеят свободно в почвата и се хранят с корените на тревисти растения (главно от семейство Житни), докато имагото предпочита техните надземни части. Жизненият цикъл на Dorcadion pedestre е кратък – една година. Видът се среща на пролет от април до края на май, а понякога и до началото на юни в места с рядка тревиста растителност, на обрасли с трева песъкливи почви, на полски пътеки и др.
Dorcadion pedestre е разпространен в Централна Европа, в Украйна, на Балканския полуостров, като се среща и в България. Видът Dorcadion pedestre има два подвида Dorcadion pedestre pedestre, който се среща в Европа и Dorcadion pedestre kaszabi – разпространен в Гърция.

Божана Рибарова
share article on facebook share article on twitter share article on google+ share article on tumblr share article on blogger share article on reddit

comments powered by Disqus
Изработка на метални парапети

Морската градина в Бургас

Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions

Правна кантора ИВАНОВА И СЪДРУЖИЕ
Banner Code: "LSB1"
Tab: main
Language: Български

Default Width: 200
Default Height: 285


Banner Code: "LSB3"
Tab: main
Language: Български

Default Width: 200
Default Height: 141

ПОСЕТЕТЕ НИ


АРХЕОЛОГИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Алеко Богориди 21
ЕТНОГРАФСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Славянска 69
ИСТОРИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Лермонтов 31
ПРИРОДОНАУЧНА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Фотинов 30

КОНТАКТИ & РАБОТНО ВРЕМЕ


+359 (0)56 820 344
main@burgasmuseums.bg

Вторник - Събота от 09:00-17:00
Почивни: Неделя и понеделник

СОЦИАЛНИ МЕДИИ

facebook twitter google+ youtube
Web Development @ OverHertz Ltd © 2009-2021, Регионален исторически музей Бургас. Всички права запазени.