< Фауна
Шипоопашата костенурка
Eurotestudo hermanni

Шипоопашатата костенурка (Eurotestudo hermanni) е един от двата сухоземни вида костенурки, срещащи се в България. Основните диагностични белези, отличаващи шипоопашатата костенурка от другия сухоземен вид – шипобедрената костенурка - са свързани с карапакса (изпъкналата горна част на корубата). При шипоопашатата костенурка редицата от петте централни щитчета на карапакса като цяло е тясна, а средното щитче е по-тясно от последното. Обикновено на задната част на карапакса има две надопашни щитчета. Друг характерен видов белег, който дава и името на шипоопашатата костенурка е наличието на рогов шип, с който завършва опашката й.
Дължина на карапакса на вида достига до 16 см, но най-често е 15-25 см. За точно измерване на корубите на младите костенурки, както и за яйцата се използва шублер. Шипоопашатата костенурка снася на два или три пъти по 2-5 бели, леко издължени яйца, които заравя в дълбока трапчинка на сухи, припечни места. Малките се излюпват след около 100 дни. Видът зимува в рохкавата почва на сухи склонове, почти винаги с южно изложение, в които изкопава наклонени надолу дупки с дълбочина 30-90 см. Шипоопашатата костенурка може да преживее кратки застудявания, които водят до спадане на температурата в убежището й под 0°С. На повърхността излиза обикновено през месец април.
Едри щитчета, покриват отгоре главата на костенурката. За разлика от водните си събратя, краката на сухоземните костенурки са приспособени за ходене - пръстите са сраснали и само ноктите им са свободни. Характерна особеност е отсъствието на зъби. Раздробяването на храната става чрез вкостенените остри ръбове на челюстите. Шипоопашатата костенурка се храни предимно с растителна храна, но яде и мекотели и други бавноподвижни безгръбначни.
Шипоопашатата костенурка е изцяло дневен вид. През пролетта и есента е активна почти целодневно, а през най-горещите месеци само сутрин и привечер. Шипоопашатата костенурка е разпространена в цялата страна без Добруджа и високите затворени полета на Западна България. Изчезва и на много места в най-равнинните части на Северна България и Тракия, където е унищожена от модерното земеделие и съпътстващото го общо изменение на ландшафта. Пренесени от човека и пуснати в неподходящи за тях местообитания, костенурките са обречени на бавна смърт от недохранване или измръзване през зимата.
У нас шипоопашатата костенурка е [color=red]защитена[/color]. Независимо, че на много места все още е многобройна, тя е един от [color=red]силно застрашените видове във фауната ни[/color]. Главните причини за това са модерното земеделие и намаляването площта на горите, както и събирането й за консумация.

Божана Рибарова

[center][/center]
share article on facebook share article on twitter share article on google+ share article on tumblr share article on blogger share article on reddit

comments powered by Disqus
Изработка на метални парапети

Морската градина в Бургас

Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions

Правна кантора ИВАНОВА И СЪДРУЖИЕ
Banner Code: "LSB1"
Tab: main
Language: Български

Default Width: 200
Default Height: 285


Banner Code: "LSB3"
Tab: main
Language: Български

Default Width: 200
Default Height: 141

ПОСЕТЕТЕ НИ


АРХЕОЛОГИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Алеко Богориди 21
ЕТНОГРАФСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Славянска 69
ИСТОРИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Лермонтов 31
ПРИРОДОНАУЧНА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Фотинов 30

КОНТАКТИ & РАБОТНО ВРЕМЕ


+359 (0)56 820 344
main@burgasmuseums.bg

Вторник - Събота от 09:00-17:00
Почивни: Неделя и понеделник

СОЦИАЛНИ МЕДИИ

facebook twitter google+ youtube
Web Development @ OverHertz Ltd © 2009-2021, Регионален исторически музей Бургас. Всички права запазени.