< Фауна
Син голям бегач
Procerus scabrosus

Синият голям бегач (Procerus scabrosus) е лъскаво синьовиолетов бръмбар, долната му страна е черна, с металически блясък. Елитрите са надлъжно грапави със зърниста структура. Окраската варира от синя до виолетова, а понякога може да бъде зелена или почти черна. Бръмбарът е сравнително едър, с дължина 40-56 мм.
Среща се на повърхността на почвата, често в опадалите листа, с преимущество в широколистни, но понякога в смесени гори, както и в градини и паркове. Бързо бяга, оттам и названието му. Но когато бъде обезпокоен изпръсква от коремчето си силна струя парлива течност. При улавяне трябва да се внимава течността да не попадне в очите, защото може да причини ослепяване. Синият голям бегач е хищник, храни се със сухоземни мекотели, главно голи охлюви, поради което когато годината е влажна и се увеличи количеството на голите охлюви, пропорционално нараства и популацията на бръмбара. Ситите бръмбари понякога се зариват в почвата за няколко дни.
Синият голям бегач се размножава през пролетта, обикновено през април. Новоизлюпената ларва е белезникава, но след 10-12 часа придобива виолетово-черна окраска. Около 30-40 часа след излюпването, ларвата започва да се храни със сухоземни мекотели, подобно на възрастното насекомо. Какавидира в почвата в специална камера. Зимува имагото (възрастното насекомо). Продължителността на живот на имагото е 2-3 години.

У нас синият голям бегач е [color=red]защитен вид, вписан в Европейската червена книга[/color]. Среща се в Южна България, Странджа, Централни и Източни Родопи и Стара планина.

Божана Рибарова
share article on facebook share article on twitter share article on google+ share article on tumblr share article on blogger share article on reddit

comments powered by Disqus
Изработка на метални парапети

Морската градина в Бургас

Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions

Правна кантора ИВАНОВА И СЪДРУЖИЕ
Banner Code: "LSB1"
Tab: main
Language: Български

Default Width: 200
Default Height: 285


Banner Code: "LSB3"
Tab: main
Language: Български

Default Width: 200
Default Height: 141

ПОСЕТЕТЕ НИ


АРХЕОЛОГИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Алеко Богориди 21
ЕТНОГРАФСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Славянска 69
ИСТОРИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Лермонтов 31
ПРИРОДОНАУЧНА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Фотинов 30

КОНТАКТИ & РАБОТНО ВРЕМЕ


+359 (0)56 820 344
main@burgasmuseums.bg

Вторник - Събота от 09:00-17:00
Почивни: Неделя и понеделник

СОЦИАЛНИ МЕДИИ

facebook twitter google+ youtube
Web Development @ OverHertz Ltd © 2009-2021, Регионален исторически музей Бургас. Всички права запазени.