< Флора
Снежно кокиче
Galanthus nivalis

Зимата започва да отстъпва и се появяват първите пролетни вестители – кокичетата. Латинското им име галантос, произлиза от гръцката дума “гала” и означава мляко и “антос” – цвете. Това е най-ранното цвете и няма човек, който да не му се зарадва щом го зърне.

Това е едно от най-любимите цветя на всички хора и то още от дълбока древност. Според една легенда, когато Адам и Ева били изгонени на Земята, заваляло сняг. Ева било отчаяна, но страдала и от жестокия студ. За да й вдъхнат смелост и надежда, няколко снежинки се превърнали в красиви бели цветове. Така се появило кокичето или снежничето, както още го наричат в някои части на страната.

Снежното кокиче е многогодишно луковично растение от Семейство Кокичеви Amaryllidaceae. Високо е до 20 см. Има две приосновни листа, плоски и дълги 8-9 см. Цветът е един, увиснал надолу, образуван от 6 венчелистчета, външните 3 от които са бели. Издава приятен, нежен аромат. Цъфти от януари до април, често още преди да се стопи снежната покривка.

Разпространено е в Средна Европа, Украйна, Западна Русия и Балканския полуостров. В България се среща на отделни места по Черноморско крайбрежие, Североизточна България, Дунавска равнина, Предбалкана, Стара планина, Тунджанска хълмиста равнина и Странджа. Расте из храсталаци, гори, по долините на реките, по открити горски поляни до около 1500 м. н. в.

Числеността на снежното кокиче бързо намалява. То е едно от най-масово браните и продавани цветя. Освен това голяма част от местообитанията му са заплашени от застрояване и унищожаване. Затова е включено в Червена книга на България и във Вашингтонската конвенция - CITES.

Д-р Светла Далакчиева
share article on facebook share article on twitter share article on google+ share article on tumblr share article on blogger share article on reddit

comments powered by Disqus
Изработка на метални парапети

Морската градина в Бургас

Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions

Андела, Андезит
Banner Code: "LSB1"
Tab: main
Language: Български

Default Width: 200
Default Height: 285


Banner Code: "LSB3"
Tab: main
Language: Български

Default Width: 200
Default Height: 141

ПОСЕТЕТЕ НИ


АРХЕОЛОГИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Алеко Богориди 21
ЕТНОГРАФСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Славянска 69
ИСТОРИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Лермонтов 31
ПРИРОДОНАУЧНА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Фотинов 30

КОНТАКТИ & РАБОТНО ВРЕМЕ


+359 (0)56 820 344
main@burgasmuseums.bg

Вторник - Събота от 09:00-17:00
Почивни: Неделя и понеделник

СОЦИАЛНИ МЕДИИ

facebook twitter google+ youtube
Web Development @ OverHertz Ltd © 2009-2021, Регионален исторически музей Бургас. Всички права запазени.