< Флора
Бодлив залист
Ruscus aculeatus

Бодливият залист (Ruscus aculeatus) е вечнозелен полухраст. Достига на височина от 30 до 60 cм. Притежава зелено, силно разклонено стъбло и пълзящо коренище. Крайните клонки на стъблото са плоски, с ланцетна форма и ясно изразена средна жилка. Наричат се филокладии и наподобяват листа с бодилче на върха. Филокладиите са дребни, тъмнозелени и островърхи, оттук идва и другото популярно название на растението – миши уши. Същинските листа на растението, които са недоразвити и имат вид на люспици, се развиват в пазвите на филокладиите. В периода февруари – април се появяват цветовете на бодливия залист. Бледо зеленикави, цветовете се разполагат по 1-2 в пазвите на дребни прицветници от долната страна на филокладиите. Плодът е месеста сферична червена ягода, узрява през ноември – декември.

Бодливият залист е сенкоиздръжливо растение. Разпространено е в някои крайбрежни гори в подлеса. В пределите на България може да достигне до надморска височина от 900 m. Видът е рядък и събирането му е забранено. Бодливият залист е реликт, който предпочита ксеротермните (сухолюбиви) дъбови гори в Странджа планина и по крайбрежието.

Широко разпространен е по Средиземноморието, в Южна Европа и в южните части на САЩ.

Божана Рибарова
share article on facebook share article on twitter share article on google+ share article on tumblr share article on blogger share article on reddit

comments powered by Disqus
Изработка на метални парапети

Морската градина в Бургас

Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions

Правна кантора ИВАНОВА И СЪДРУЖИЕ
Banner Code: "LSB1"
Tab: main
Language: Български

Default Width: 200
Default Height: 285


Banner Code: "LSB3"
Tab: main
Language: Български

Default Width: 200
Default Height: 141

ПОСЕТЕТЕ НИ


АРХЕОЛОГИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Алеко Богориди 21
ЕТНОГРАФСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Славянска 69
ИСТОРИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Лермонтов 31
ПРИРОДОНАУЧНА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Фотинов 30

КОНТАКТИ & РАБОТНО ВРЕМЕ


+359 (0)56 820 344
main@burgasmuseums.bg

Вторник - Събота от 09:00-17:00
Почивни: Неделя и понеделник

СОЦИАЛНИ МЕДИИ

facebook twitter google+ youtube
Web Development @ OverHertz Ltd © 2009-2021, Регионален исторически музей Бургас. Всички права запазени.