Енциклопедия "Фауна"
Къдроглав пеликан...
Рапан
Сокол скитник
Дейнотериум
Обикновена водна змия...
Гугутка
Дива котка
Черен бързолет
Дългомуцунесто водно конче...
Берое овата
Лястовича опашка...
Зелен гущер
Свещен скарабей
Олеандрова вечерница...
Реликтен муткур
Син рак
Обикновен корморан...
Синьо ромолниче
Спилозома конгруа...
Средиземноморска жълтокрака...
Венерина седефка...
Розов пеликан
Голям синигер
Син голям бегач
Шипоопашата костенурка...
Доркадион педестре...
Европейски лалугер...
Бял щъркел
Пепелянка
Буков сечко
Ням лебед
Изработка на метални парапети

Морската градина в Бургас

Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions

Андела, Андезит


Търговска верига Зора

ПОСЕТЕТЕ НИ


АРХЕОЛОГИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Алеко Богориди 21
ЕТНОГРАФСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Славянска 69
ИСТОРИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Лермонтов 31
ПРИРОДОНАУЧНА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Фотинов 30

КОНТАКТИ & РАБОТНО ВРЕМЕ


+359 (0)56 820 344
main@burgasmuseums.bg

Вторник - Събота от 09:00-17:00
Почивни: Неделя и понеделник

СОЦИАЛНИ МЕДИИ

facebook twitter google+ youtube
Web Development @ OverHertz Ltd © 2009-2020, Регионален исторически музей Бургас. Всички права запазени.