Новини
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 .... 71 >>
"Зимните гости" на Бургас са тема на лекцията в музея тази седмица
Сряда, 30 Яну 2019 - Глобално

Кои птици можем да срещнем в градината през зимата, ще научите тази събота (02.02.2019 г.) от орнитолога и главен уредник на Природонаучния музей - доц. д-р Светла Далакчиева. Тя ще помогне на всеки участник да разпознае пернатия модел от снимките ви в Морската градина и край Бургаските езера.
Животните имат различни приспособления, за да оцелеят през тежките зимните дни в нашите географски ширини. Широко известен е фактът, че много от птиците отлитат на юг през зимата, за да намерят прехрана и топлина. Какво се случва с пернатите обитатели през мразовитите месеци на годината в България и кои са нашите „Зимни гости“, представя съботната лекторията в Етнографската експозиция (ул. Славянска 69) с начален час 11:30.
Входната такса е преференциална - за възрастни 2 лв., а за учащи и пенсионери – 1 лв.

Публичен отчет за работата на РИМ-Бургас през 2018 г.
Неделя, 27 Яну 2019 - Глобално

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ БУРГАС ЗА 2018 г.

I. Експозиционна работа
1. Постоянни експозиции


- През 2018 г. напълно завърши обновяването на експозицията на Природонаучния музей. Той беше изцяло ремонтиран за сумата от 186 000 лв., осигурени от Община Бургас и програма „Красива България“. Напълно ремонтирани са покрива на музея, направен е дренаж, обновени са фасадите и гипсовата украса на корнизите, монтирана е нова дограма, направени са нови санитарни възли, вътрешна изолация, ново осветление, смяна на ел. система, нова система за наблюдение и охрана. Закупени и монтирани са съвсем нови витрини, с ново осветление, експозицията е обновена с нови експонати и с нови технически средства.
- През 2018 г. завърши обособяването на нова зала „Икони“ в Историческия музей. Тя се намира на третия етаж на музея. Представени са възрожденски икони от 19 в., някои от които – напълно консервирани и реставрирани благодарение на редица дарителски кампании, организирани от музея, и от проект по сесия на Министерството на културата на Република България.
- През 2018 г. започна проектиране на цялостен ремонт на Етнографския музей. Планира се да се направи дренаж, да се ремонтира основно покрива на музея, да се монтират нови дограма и външни стълбища. Проектира се подмяна на настилката на двора на музея, както и нова ограда. Проектира се съвсем нова експозиция, с подмяна на електрическата система и монтиране на автономна отоплителна система.

2. Временни изложби
Общият брой изложби на РИМ-Бургас, представени пред широката публика в Бургас, Карнобат, Средец, Търговище, Казанлък, Камено, София, Созопол, Малко Търново, Шумен, Пловдив, е 23. Сред тях се открояват три авторски изложби на РИМ-Бургас. Останалите са изложби, в които РИМ-Бургас участва със свои експонати, и такива, които гостуват в Бургас от други музеи в страната.

II. Фондова работа
1. Етнографски музей: във фонда са приети 18 бр. движими културни ценности;

2. Исторически музей: във фонда са приети 92 бр. движими културни ценности;

3. Археологически музей: във фонда са приети 385 бр. движими културни ценности от археологически разкопки;

4. Природонаучен музей: във фонда са приети 56 бр. културни ценности.

III. Научна работа – отпечатани и предадени за печат научни статии, съобщения, доклади на научни конференции, теренна работа
1. Археологически музей:
Ас. Мирослав Класнаков. Автор: 3 бр. Съавтор: 3 бр.
Константин Господинов. Автор: 1 бр. Съавтор: 5 бр.
Милена Дамаскова. Автор: 1 бр. Съавтор: 1 бр.

Разкопки и теренни експедиции: Музеят е извършил разкопки на крепостите Акве калиде (юни-ноември, с прекъсвания) и Русокастро (юни-октомври).
Извършени теренни обходи в землищата на кварталите Сарафово и Ветрен, както и в с. Богданово, община Средец.

2. Исторически музей
Иванка Делева. Автор: 6 бр. Съавтор: 1 бр.
Яна Иванова. Автор: 1 бр. Съавтор: 1 бр.
Владимир Анигностов. Автор: 1 бр.

3. Етнографски музей:
Пламена Кирова. Автор: 5 бр. Съавтор: 1 бр.
Росица Топалова. Автор: 3 бр. Съавтор: 1 бр.
Красимира Дубарова. Автор: 1 бр.

4. Природонаучен музей:
Доц. д-р Светла Далакчиева. Автор: 1 бр. Съавтор: 4 бр., една от които е публикация в чужбина.
Божана Рибарова-Ходулова. Автор: 1 бр. Съавтор: 1 бр.

5. Отдел „Дирекция“
Милен Николов. Автор: 4 бр. Съавтор: 3 бр.
Радовеста Стюърт: Автор: 4 бр. Съавтор: 1 бр.
Участия на музейните специалисти с доклади в научни конференции:
Национални и регионални – 6 бр.
Международни: 3 бр.

IV. Популяризаторска работа, образователна дейност.
1. По традиция РИМ Бургас се включва в празничната програма за Освобождение на Бургас, 3 март, Лазаров ден, Великден (Великденска багрилница), Нощ на музеите, Еньов ден, Дни на европейската култура, Никулден (Никулденска трапеза).

2. Продължава образователна програма „Опознай Бургас и Бургаския край”- от музейните специалисти са изнесени 28 публични лекции за 2018 г.

3. Възобновено е лятното училище „Приключение в музея”на Природонаучния музей през месец юни.

4. За шеста поредна година се проведе ученическото състезание „Купа на Природонаучния музея”през месец май във връзка с Деня на Биоразнообразието.

5. Целогодишно специалистите от всички музеи участват като членове на журита на различни конкурси, изготвят експертни становища, извършват справки, дават информация за медиите, работят в Държавен архив-Бургас, посрещат посетители, изнасят беседи, подготвят текстове за изложби и съобщения в сайта на музея.

6. Продължава инициативата „Джаз в музея“.

7. Активно се работи с доброволци от бургаските училища в Нощта на музеите и по време на седмичните музейни лекции.

V. Работа по проекти
1. “Общото културно наследство без граници - TOGETHER“ CB0005.1.21.139, финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество Interreg—ИПП България — Турция 2014—2020 г.“ по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II) на обща стойност 486.735,54 EUR, от които 256.135,91 EUR са за дейностите на Регионален исторически музей Бургас – в процес на изпълнение до 20.03.2019 г.;

2. „Старите рибари в търсене на онлайн чираци”, финансиран от Национален фонд „Култура” е на стойност 3 000 лв, приключил на 30.06.2018 г.

3. Изложба "Българските православни светци", финансирана от сесия на Министерство на културата за дейности в областта на музейното дело и изобразителните изкуства с 3 720 лв, приключила на 30.06.2018 г.

4. „Празничен календар за моми и ергени“ – образователни пособия за работа с ученици. Проекта е финансиран от Министерството на културата със средства в размер на 4590 лв. 71 ст., и ще се изпълнява през 2019 г.

VI. Организирани събития
Общият брой организирани събития през 2018 г. е 53 бр. – изложби, празници, лекции, чествания, конференции. Сред тях се открояват:
1. Международната научна конференция „Древният град Акве калиде и скалният манастир Св. Никола – възможности и проблеми пред културно-историческото наследство в трансграничния регион“-организатор;

2. Международна научна конференция Digital presentation and preservation of cultural and scientific heritage DIPP2018 – съорганизатор;

3. Международна научна конференция в чест на 60 годишнината на проф. д-р Пламен Павлов „Владетел, държава и църква в Средновековните Балкани“ – съорганизатор;

4. 56 Национална археологическа конференция, гр. Бургас – съорганизатор.


VII. Издателска работа
1. Отпечатан е сборник с доклади от научната конференция „Българските бежанци в Бургас и региона 1878-1944 г.“
2. Първа книга за историята на Акве калиде – „Aquae calidae – любимите бани на императори, царе и султани ”.
3. Отпечатан е том 6 от „Известията на Бургаския музей“.

VIII. Посетители за 2018 г.
Общият брой посетители на музите и музейните събития през 2018 г. е почти 28 000 човека. За 2017 г. посетителите са били 21 847, като тук не са включени посетителите на събитията на музея.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА 2018 г.:
1. Археологически музей:
Общо 13 070 бр., от които 9863 бр. платени и 2863 са безплатни. Учащите са 5953 бр., възрастните са 5347 бр., пенсионери 1035 бр. , деца под 7 г., инвалиди и посетители с промоционален пакет - 735 бр.
Данни за 2017 г.: 8677 бр., от които 5024 бр. платени и 3653 безплатни. Учащите са 2632 бр., възрастните са 4406 бр. и пенсионерите 1639 бр.

2. Етнографски музей:
Общо 3389 бр. От тях платени са 2039, безплатни – 1350 бр. Учащите са 799 бр., възрастните 993 бр. пенсионерите – 247 бр.
Данни за 2017 г.: 4405 бр., от които учащи 841 бр., пенсионери – 65 бр., възрастни 1409 бр., инвалиди 37 бр. и безплатни посетители 2053 бр.
3. Исторически музей:
Общо 2716 бр., от които учащите са 561 бр., пенсионерите – 134 бр., безплатните – 1000 бр., платени – 1716 бр. възрастни посетители заедно с посетители с промоционален билет – 953 бр.
Данни за 2017 г.: 2765 бр., от които 1569 безплатни, 401 възрастни, учащи 290 бр., пенсионери 142 бр., пакетни - 360 бр.

4. Природонаучен музей:
Общо 5842 бр. От тях платени – 3253, безплатни 2589, сред които и децата под 7 г. Учащи: 1466 бр.; възрастни – 1011 бр.; пенсионери – 202 бр.; посетители с промоционален пакет – 564 бр.
Забележка: Музеят е отворил врати на 19 март, т.е. близо 3 месеца той не е работил.
Данни за 2017 г.: през 2017 г. музеят не работеше поради ремонт, но организира изложба „Живи тропически пеперуди“, посетителите на която бяха ок. 6000 бр.

ОБЩО БРОЙ ПОСЕТИТЕЛИ НА ЕКСПОЗИЦИИТЕ ЗА 2018 г.: 25 017 бр., и почти 3 000 посетители на събитията на музея. От посетителите в експозициите: платени – 17 279 бр. и безплатните са 7738 бр.
ДАННИ ЗА 2017 г.: общ брой посетители на експозициите - 21 847 бр., от които 7275 са безплатните посетители и 14 572 бр. са платените.

АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ: Ясно се вижда сравнително устойчивият брой на безплатните посетители – за 2017 той е 7275, а за 2018 г. – 7738 бр. Същевременно има рязко увеличение на броя на платените посещения – този ръст спрямо 2017 г. е в процентно отношение почти 20%. Този процент е същият при ръста на посетителите изобщо – платени плюс безплатни. Това е всъщност големият успех на музея за 2018 г. – покачването на броя на платените посещения. Същевременно трябва да се отбележи, че има застой в ръста и дори по-малко посещения в Етнографския и Историческия музей. Това се дължи и на факта, че до месец юни посещенията до тези експозиции бяха затруднено поради ремонтните дейности на ул. „Лермонтов“ и ул. „Богориди“.
Покачването на броя на посетителите на музеите в Бургас може да се обясни със следното:
1. Устойчивата политика на музея да представя елитни изложби за летния сезон. През 2018 г. златните изложби, организирани от музея, бяха една от причините за рязък скок в посещаемостта. Това е ясно видимо, въпреки, че до м. юни достъпът до музея беше затруднен поради ремонта на ул. „Богориди“.
2. Ремонта на ул. „Богориди“. Ако до м. юни ремонтът възпрепятстваше посещенията в музея, след приключването му сградата се открои, стана видима за всички, бяха монтирани пейки покрай сградата и това цялостно облагородяване на терена доведе до една висока разпознаваемост на музея от всеки турист. Основно за това спомогна изсичането на растителността около музея – дърветата до този момент буквално скриваха сградата за туристите.
3. Добрата реклама на музейните експозиции както от страна на РИМ-Бургас, така и от рекламата, извършена от Община Бургас чрез ОП „Туризъм“.
4. Дъждовното лято. Летният сезон беше с много дъждовни дни, което доведе до това туристите да посещават музея поради факта, че атмосферните условия не позволяват плажуване.

IX. Входни такси и сувенири – общо оборот:


1. Археологически музей: 41 152.90 лв.
Данни за 2017 г.: 21 313.70 лв.

2. Исторически музей: 4492.45 лв.
Данни за 2017 г.: 4518 лв.

3. Етнографски музей: 9515 лв.
Данни за 2017 г.: 7673.80 лв.

4. Природонаучен музей: 13 347. 20 лв.
Данни за 2017 г., Изложба „Живи тропически пеперуди“: 23 916 лв.


ОБЩО ПРИХОДИ - 2018 г.: 69 007.75 лв.
ОБЩО ПРИХОДИ - 2017 г.: 57 420 лв.
РЪСТ НА ОБОРОТА ПРЕЗ 2018 г. СПРЯМО ОБОРОТА ПРЕЗ 2017 г.: 20%.

АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ: Приходите на музея са се покачили в процентно съотношение спрямо 2017 г. точно толкова, с колкото се е покачил броят на посетителите. Тоест, покачването на приходите в голяма степен се обяснява с покачването на броя на посетителите. Друга причина е повишаване на оборота от продадени сувенири. Ръстът на приходите от тях е ок. 30%., но не е толкова голям в числово измерение като крайна печалба, тъй като голяма част се формиран от стоки на консигнация. Наблюдава се също така и ок. 20 % ръст на оборота от собствени сувенири на РИМ-Бургас. През 2017 г. той е бил в размер на 3224 лв., а през 2018 г. – 3869 лв.
Прави впечатление увеличаването на приходите на Етнографския музей, въпреки че посещаемостта в него не е увеличена, дори напротив – намаляла е 25%. Това се обяснява с по-големия брой платени посещения, както и с повишения брой на покупки на сувенири от много по-малко посетители през 2018 г. Тоест, тенденцията е да се дават повече пари за посещение на музея като в същото време се усеща и повишеното търсене за покупка на сувенир.
Поражда притеснение намаляването на посещаемостта и в Историческия музей; в същото време там тенденцията е подобна на тази от Етнографския музей - приходите се запазват на същите нива като през 2017 г.
От представените данни става ясно, че перспективата на бургаските музейни експозиции за покачване на приходите е свързано с повишаване броя на посетителите – нещо съвсем нормално и логично. В този смисъл, следва да продължат добрите практики, които са неизменни в политиката на РИМ-Бургас – високо качество на услугата, продължаване на политиката за привличане на елитни изложби през летния сезон, работата с различните целеви публики и най-вече с учащите. Работата с туроператори на този етап не е удовлетворителна – все още много малко са организираните посещения в музея и именно там е нишата, която следва да се разработва. Това обаче е свързано и със следване на определена политика от страна на самите туроператори, чиято неизменна част е предлагане на музеен туризъм на чуждестранните и българските туристи.

МИЛЕН НИКОЛОВ
Директор на РИМ-Бургас

Защо Йоан Кръстител е "най-великият мъж, роден от жена" - разказват тази събота в Етнографския музей
Сряда, 23 Яну 2019 - Етнографски музей

„Св. Йоан Кръстител - гласът на викащия в пустинята“ е тема на първата лекция в Бургаския музей за 2019 година. Тя ще се проведе тази събота (26.01) от 11:30 ч. на ново място - залата за презентации на Етнографския музей (ул. „Славянска” 69, зад църквата „Св. Св. Кирил и Методий“).

За живота на светия Кръстител ще говори Иванка Делева – главен уредник на Историческата експозиция към РИМ-Бургас и специалист по история на православното християнство. "На строго въздържание на свети Йоан Кръстител подражавали най-великите християнски подвижници, а доблестната му смърт вдъхновявала всички мъченици през време на гоненията срещу християнската вяра. Много хора се събирали, за да слушат думите на светеца, а и днес образът и личността му ни провокират.“ – анонсира бургаският историк.
В житието на светеца се казва, че когато Исус Христос отишъл при него и поискал да бъде кръстен в р. Йордан, пророкът първоначално отказал с думите: „Аз трябва да се кръстя от Теб, а Ти ли идваш при мене?” , но Исус знаел, че Йоан бил "най-великият мъж, роден от жена" и настоял точно той да бъде неговият Кръстител.

Входната такса за образователните лекции в музея е преференциална. Цената за възрастни е 2 лв., а за учащи и пенсионери – 1 лв.

Весели празници от екипа на РИМ Бургас!
Вторник, 18 Дек 2018 - Глобално

Честита Коледа и благодатна Нова година!

Нека 2019 да ни дари с много здраве, късмет и търпение.
Да имаме силна вяра, за да се радваме на чудесата, които се случват!

След празничната ваканция ще ви очакваме отново на 8 януари 2019 г.!

от колектива на Регионален исторически музей - БургасПосещение на Акве калиде по Програмата за ТГС Interreg – ИПП България и Турция
Петък, 14 Дек 2018 - Глобално

Членовете на Комитета за наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg – ИПП между България и Турция 2014-2020 г., посетиха археологическия обект Акве калиде. Те се запознаха с напредъка по проект „Общото културно наследство без граници-TOGETHER“, CB005.1.21.139, финансиран по първата покана от Програмата. Сред официалните гости бяха Магали Леноел, отговаряща за програмата в Европейската комисия, Бейза Туран – директор на Дирекция „Финансово сътрудничество“ в Министерството на европейските въпроси на Република Турция, Иван Делчев - ръководител на Съвместния секретариат, експерти и представители на български и турски институции.


Музейната лекция на 15 декември в Бургас разказва за обичая Полазване
Сряда, 12 Дек 2018 - Глобално

The educational program of RHM Burgas "Explore Burgas and Burgas region" continues this Saturday, December 15, with a lecture dedicated to the folk feast Ignazhden and the activities connected with it in Strandzha. Lecturer will be the curator of the Ethnographic exposition Krasimira Dubarova.

In the Bulgarian folklore calendar (Ignazhden) is very close to the winter solstice. This has caused the idea that from Ignazhden begins the New Year and the Christmas holidays to be widespread among the old Bulgarians The most typical for this feast is the custom of Polazvane. On this day, it is most important what kind of person is going to enter the house first, and that's how it will be during the year.

The public lectures are every Saturday at 11.30 h. in the renovated Natural History Museum in Burgas (30, K. Fotinov Str.) The entrance fee is preferential - for adults 2 BGN and for students and pensioners - 1 BGN.

Международната изложба "Аполония Понтийска – по стъпките на археолозите" гостува в РИМ София
Понеделник, 10 Дек 2018 - Археологически музей

РИМ Бургас участва със свои експонати в международната изложба "Аполония Понтийска – по стъпките на археолозите". Тя разказва историята на града, пречупена през археологическите проучвания, провеждани повече от век и продължаващи и понастоящем. Изложбата ще бъде открита на 13 декември 2018 г. от 18:00 ч. в залите на Музея за история на София.

Експозицията "Аполония Понтийска – по стъпките на археолозите" е поредният проект, продължаващ традицията на успешен научен и културен обмен между България и Франция. Тя представлява разказ за града и прилежащите му територии с неговите институции, архитектура, всекидневен живот, некрополи. Географски той съответства на местоположението на съвременния Созопол.

Хронологическата рамка поставя основаването на Аполония Понтийска към 610 г. пр. Хр. от преселници от Милет в югозападна Мала Азия. Преимущество е, че е само на ден плаване от Бизантион и бързо се превръща в процъфтяващ град. През 72 г. пр. Хр. Аполония е разграбена от войските на Марк Теренций Лукул. Той отнася статуята на Аполон в Рим, а градът насилствено е присъединен към римските владения.

Археологическите проучвания на Аполония Понтийска започва френският дипломат барон Жюл Александър Дегран през 1904 г. Те са продължени от най-известните тогава български изследователи. Разкопките се провеждат с различна интензивност през целия ХХ в., а от 2002 г. в изследването на Аполония се включва и френски екип.

Изложбата съдържа над 500 артефакта, организирани според мъжките, дамските и детските занимания. Сред тях са: ритуално огънат меч, бронзов венец с позлата, сервиз за банкети, златни накити, пинцета и мидичка с руж за гримиране, биберони, кукли, фигурки на различни животни и др.

"Аполония Понтийска – по стъпките на археолозите" може да бъде разгледана в периода 14 декември 2018 – 10 март 2019 г. в зала "Временни експозиции" на Регионалния исторически музей – София (пл. "Бански" 1).

"Аполония Понтийска – по стъпките на археолозите" включва експонати от: Лувър, Музеен център – Созопол, Национален археологически институт с музей – БАН, Национален исторически музей, Регионален исторически музей – Бургас. Изложбата се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата на Република България, Лувър и Френския институт в България.


Представят сборника с доклади от международната научна конференция по повод 1100-годишнината от битката при Ахелой
Понеделник, 10 Дек 2018 - Глобално

На 13.12.2018 г. /четвъртък/ от 18.00 ч., в Градска художествена галерия „Дечко Стоев” – Поморие официално ще бъде представен сборникът с докладите от международната научна конференция на тема „Симеонова България в историята на европейския Югоизток: 1100 години от битката при река Ахелой, 917 – 2017”.

Конференцията се проведе през октомври 2017 г. като част от юбилейното честване на 1100 – годишнината от великата победа. Организатори на високия форум бяха: Община Поморие, Исторически музей – Поморие, двата водещи исторически факултета в страната – на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий” и на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Центърът за медиевистични изследвания към ВТУ и Регионалният исторически музей в гр. Бургас.

Събитието срещна водещите български и чуждестранни изследователи на този славен период от средновековната българска история. Бяха записани 53 доклада и научни съобщения на български и чуждестранни учени, специалисти от различни сфери на хуманитаристиката – история, археология, филология, езикознание, сфрагистика, нумизматика, епиграфика, изкуствознание. Сред авторите на докладите личат имената на музейни специалисти от цялата страна, на преподаватели, историци от Софийския, Великотърновския, Пловдивския, Шуменския университет, ИИ и НАИМ при БАН, както и изтъкнати учени от чуждестранни институти. При изключително силен интерес в рамките на конференцията бе представена и новата книга на полския учен проф. Мирослав Лешка „Цар Симеон Велики и Византия”.

Освен значимият научен принос на конференцията, тя безспорно има важна роля и за широкото популяризиране на нашето славно минало и по-конкретно – на картината на Симеонова България в нейното многообразие – като политическо развитие, стопанство и търговски връзки, бит, религия, език, култура и образованост.

Бургаският музей представя красотата на носията и спомена за българските бежанци в календар за 2019 година
Понеделник, 10 Дек 2018 - ГлобалноКалендар за 2019 година с носии на преселниците от Тракия и Македония ще бъде представен на 11 декември (вторник) от 17:00 часа в бургаския Етнографски музей. Озаглавен е "Три сестри - 100 години по-късно" в памет на хилядите български бежанци и техните наследници, които са прокудени от родните им места след 1919 година. Тогава е подписван Ньойският мирен договор, сложил край на мечтата за национално обединение на изконните български земи. Повече от 100 хиляди преселници намират своя нов живот в Бургаско и създават много от днешните бургаски квартали – Сарафово, Крайморие и др.

Зад календара „Три сестри – 100 години по-късно“, стои екипът на „Българските корени” - четирима фотографи, водени от любовта си към българския фолклор. За снимките в календара са използвани носии, принадлежали на бежанци от Тракия, Македония, Западни покрайнини, Северна Добруджа, които днес се съхраняват в два музея в България - Регионален исторически музей Бургас и ИЕФЕМ - БАН София. Автентичните костюми са носители на спомените за мъката и желанието, надеждата и вярата за едно по-добро бъдеще на преселниците. Вглеждайки се в тях всеки може да си спомни за разказите на своите баба и дядо и да си представи живота им преди повече от век.

Постиженията на ученици - доброволци в музея ще са тема на лекторията на 8 декември
Сряда, 05 Дек 2018 - Исторически музей„Доброволчеството и образователните програми в музея“ е тема на лекцията в Бургаския музей тази събота (8.12). Тя е посветена на Международния ден на доброволеца, който се отбелязва всяка година на 5 декември.

Историкът Яна Иванова ще представи добрите практики в партньорството музей – училище, различните форми на работа с деца в музейна обстановка или т.нар. неформално образование. В лекторията ще се включи и Петя Кудева – старши учител в ПГТ“Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, която ще сподели професионалния си опит в работата за каузата “доброволчество” с ръководения от нея ученически клуб „Величието на България“. Поканени да участват са група ученици от клуба, които ще представят своя проект „Архитектурата на Бургас. Емблематични сгради“, разработен съвместно с Историческия музей. След близо едногодишна подготовка, през ноември 2018 г., екипът безупречно защити своето изследване по време на Петата сесия на Ученическия институт към БАН.

Традиционната съботна лекция в музея е с начален час 11:30 ч., в залата за презентации на Природонаучната експозиция (ул. „К. Фотинов” 30). Входната такса е преференциална – за възрастни 2 лв., а за учащи и пенсионери – 1 лв.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 .... 71 >>
Tags
#MuseumSelfie (2)
#MuseumSelfieBurgas (1)
1 ноември (1)
2016 (1)
2017 (2)
2018 (2)
2019 (1)
24 пехотен полк (1)
24 юни (1)
3 март (3)
8ми март (1)
BurgasCard (1)
CHRISTA (2)
digitalization (1)
DIPP (2)
DIPP2017 (2)
DiPP2018 (2)
tender (1)
TOGETHER (6)
автентични мартеници (1)
аквамарин (1)
акве калиде (23)
Александър Александров (2)
аметист (1)
анализ (1)
Ансамбъл "Гоце Делчев" (1)
Антим I (1)
Аполония Понтийска (1)
Апостол (1)
Априлско възстание (1)
археологически музей (6)
археологически проучвания (1)
археологическо дружество дебелт (1)
археологическо проучване (1)
археология (6)
археолози (1)
афиш (1)
ахат (1)
Баба Марта (2)
багрилница (3)
БАН (3)
бежанци (14)
беседи (1)
биоразнообразие (1)
благотворителна изложба (1)
бронзова епоха (1)
булченски (1)
Бургас (4)
Бургаски пазари (1)
бургаски училища (1)
Бургаският край (1)
българска армия (1)
български светци (1)
Българските бежанци в нашата памет (1)
варна (1)
Васил Левски (1)
Великден (9)
Великденска Багрилница (1)
Великденските заговезни (1)
Велики Четвъртък (1)
Великите пости (1)
венец (1)
вино (1)
влажни зони (1)
водохранилище (1)
военни (1)
вотиви (1)
вход свободен (1)
вход сводобен (1)
Гергьовден (1)
Герман (1)
Гигантска пърхутка (1)
глаголица (2)
гласуване (1)
годишнина (1)
гостуваща изложба (1)
гостуващи изложби (1)
градоустройство (1)
грънчарско колело (1)
Гъба (1)
дарение (4)
дарители (1)
делфин (1)
делфини (1)
Ден на бащата (1)
ден на будителите (1)
Деня на Тракия (1)
джаз (1)
джаз в музея (1)
дигитализация (5)
Димитровград (1)
Димитровден (1)
дни на културното наследство (1)
дни на наследството (1)
доброволци (1)
Доротея Гюрджийска (1)
древна карта (1)
Европейска нощ на учените (1)
Европейските дни на наследството (3)
европейско влияние (1)
екскурзовод (1)
експоцентър флора (1)
Еньова буля (3)
Еньовден (5)
Еразъм+ (1)
етнически малцинства (1)
Етно мартеници (1)
Етнограски музей (1)
етнограф (1)
етнография (6)
етнографски музей (9)
Етнографския музей (2)
жеравна (1)
животни (1)
защитена зона (1)
здраве (1)
Зелени Балкани (1)
Златен век (1)
златно съкровище (2)
змии (1)
Иван Арабаджиев (3)
Иванка Делева (2)
игнажден (2)
Игротлон (1)
ИЕФЕМ (1)
Извор (1)
изложба (34)
изложби (1)
изобразително изкуство (1)
изследване (1)
икона (2)
икони (5)
ИНТЕРРЕГ (2)
исторически музей (4)
история (2)
история на бургас (3)
йоан кръстител (2)
Казанлък (1)
календар (1)
камено (6)
кампания (6)
кан кубрат (1)
канференция (1)
Карнобат (3)
каталог (1)
кауза култура (1)
керамика (2)
кирилица (3)
Кирило-Методиевския научен център (1)
кмнц (1)
книга (2)
коледа (3)
конкурс (1)
конференция (11)
концерт (4)
кораби (1)
корал (1)
косите на Венера (1)
Космос (2)
костюм (1)
крайморие (3)
Красимира Дубарова (1)
крепост (3)
кръгла маса (2)
кукери (2)
Кукеровден (1)
културно наследство (2)
купа на природонаучния музей (6)
къпана баница (1)
лазарки (3)
лазаровден (4)
лазаруване (3)
Левски (2)
лектория (5)
лекции (5)
лекция (16)
лепенки (1)
лермонтови (1)
Луксът на XIX век (2)
лято (1)
магически обичаи (1)
малко търново (1)
март (1)
мартеница (1)
мартеници (2)
Матей Преображенски (1)
Международен ден на Черно море (1)
Месни Заговезни (1)
миграция (1)
минерали (1)
Министерство на културата (1)
министерство на туризма (1)
Мирослав Класнаков (1)
Михаил Греков (1)
мобилна изложба (1)
монета (2)
морска градина (2)
Морско казино (2)
моят експонат в музея (1)
моят предмет в музея (1)
музеен щанд (1)
музика (3)
Набоков (1)
награда (3)
награди (1)
наим-бан (1)
накити (1)
находка (4)
Национална археологическа конференция (2)
нематериално културно наследство (1)
Нестинарство (2)
Никулден (5)
Никулденска програма (1)
Никулденска трапеза (1)
носия (1)
нощ на музеите (14)
НФК (1)
обичаи (1)
обичай (2)
Обичам България (1)
образование (2)
образователна програма (1)
обреден хляб (1)
обреди (1)
община камено (4)
обява (4)
обяви (1)
оиц бургас (3)
октомври (1)
опазване на културното наследство (1)
Опознай Бургас (2)
Опознай Бургас и Бургаския край (1)
освобождение на бургас (3)
Освобождение на България (1)
освобождението на бургас (2)
отец Матей (1)
откриване (2)
отчет (2)
отчет за дейността (1)
панаир (1)
пафти (1)
Певтингерова карта (1)
Пеперуда (1)
пеперуди (4)
петел (1)
пещ (1)
писменост (1)
пита (1)
планински кристал (1)
подаръци (1)
подводна археология (2)
поздравителен адрес (1)
Поморие (2)
Поморийско езеро (1)
помощ (1)
порос (1)
празник (3)
празници (2)
праистория (2)
предпазване от уроки (1)
предписмени знаци (1)
представяне (3)
презентация (1)
преселници (1)
пресконференция (3)
престилки (2)
призма (1)
природонаучен музей (8)
проект (4)
промоция (1)
проучване (1)
проучвания (4)
проф. Иван Карайотов (1)
професионално обучение (1)
профилактика (3)
пръстени (1)
птици (2)
публична лекция (8)
Първата световна война (1)
работно време (14)
разкопки (19)
раскопки (1)
Регионален академичен център (1)
Регионален академичен център Бургас (1)
Регионален исторически музей (1)
реликварий (2)
ремонт (4)
реставрация (2)
рибари (4)
рибарство (2)
рибник (2)
рим русе (2)
РИМ Шумен (1)
Римски пътища (1)
ритуал (1)
ритуали (1)
розов кварц (1)
Росица Топалова (1)
Руско-турската война (1)
Руско-турските войни (1)
русокастро (19)
сборник (3)
св. варвара (1)
св.валентин (1)
св.варвара (1)
сватба (1)
Свети Николай Чудотворец (2)
Светла Далакчиева (1)
свето семейство (1)
Световния ден за защита на животните (1)
сгляда (1)
седеф (1)
Седмица на Бащата (1)
седмица на гората (1)
седмица на европа (3)
селфи (2)
Сирни Заговезни (2)
Сирница (1)
сирнишките огньове (1)
скафандър (1)
скръбна вест (1)
слънчев камък (1)
снежен човек (3)
созопол (2)
соколово око (1)
София (1)
стажанти (1)
Стефан Каракостов и Христо Стамболски (1)
стикери (1)
Странджа (7)
студенти (1)
сувенири (1)
събития (1)
съкровище (2)
състезание (2)
табели (1)
талон (1)
татуировки (1)
Терес (1)
тигрово око (1)
традиция (1)
траки (4)
тракийски накити (1)
тракийски съкровища (1)
Тракийско дружество “Странджа” (1)
тракийско светилище (1)
тракийско съкровище (1)
трифон зарезан (1)
Трявна (1)
туризъм (1)
туристи (1)
Турция (2)
тюркоаз (1)
уикиден (2)
участия (1)
ученици (2)
училища (1)
училище (2)
учители (1)
Факия (1)
флора (3)
форос (1)
фотография (1)
фотоконкурс (2)
хамкане (1)
християнство (2)
христоо попов (1)
Цариград (1)
цоня дражева (1)
ченгене скеле (1)
Червена книга (1)
Черно море (4)
Черноморие (1)
чествания (1)
чудесата на българия (1)
Швеция (1)
шевица (1)
Шилото (1)
Шипка (1)
юнеско (1)
„Опознай Бургас и Бургаския край“ (1)

ПОСЕТЕТЕ НИ


АРХЕОЛОГИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Алеко Богориди 21
ЕТНОГРАФСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Славянска 69
ИСТОРИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Лермонтов 31
ПРИРОДОНАУЧНА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Фотинов 30

КОНТАКТИ & РАБОТНО ВРЕМЕ


+359 (0)56 820 344
main@burgasmuseums.bg

Понеделник - Неделя от 10:00-19:00
Почивни: без почивен ден

СОЦИАЛНИ МЕДИИ

facebook twitter google+ youtube
Web Development @ OverHertz Ltd © 2009-2019, Регионален исторически музей Бургас. Всички права запазени.