Такси
Такси за услуги, предоставяни от Регионален исторически музей Бургас
последна промяна: 08.01.2014г.

Таксите се събират на основание действащата нормативна уредба свързана с дейността на музеите, съгласно чл.4, ал.2, т.4 от Закона за закрила и развитие на културата и Постановление № 290 от 20.10.2011 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които събират музеите, Националният институт за недвижимо културно наследство и Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ за извършване на услуги и за издаване на документи и дубликати, обнародвано в ДВ бр.84/2011г.

1. За предоставяне и заверяване на препис и препис-извлечение на документи от основния, обменния и научноспомагателния фонд на музея:
а) за първа страница - 5 лв.;
б) за всяка следваща страница - 2,50 лв.

2. За извършване на експертна справка вкл. справка за наличието на документи и движими културни ценности в основния, обменния и научноспомагателния фонд на музея:
а) за устна справка - 7 лв.;
б) за писмена справка - 10 лв. за всяка страница;
в) за предоставяне на изображения на културни ценности от фонда и експозицията на музея и територията на неговото регионално действие за цел, която не е научна - 50 лв. за изображение.

3. За издаване на удостоверение или справка за идентификация на движими вещи като културни ценности
а) за една движима културна ценност - 15 лв.;
б) за група от движими културни ценности със сходни характеристики, включително монети и монетовидни предмети - 50 лв.;
в) за колекция от движими културни ценности - 100 лв.

4. За предоставяне на писмена информация относно регистрация и опазване на недвижими културни ценности на територията на Бургаска област - 10 лв. за всяка страница.

От 2015 г. удостоверение или справка за статут на паметник на културата се издава от Община Бургас - Приморие
Изработка на метални парапети

Морската градина в Бургас

Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions

Андела, Андезит
Banner Code: "LSB1"
Tab: main
Language: Български

Default Width: 200
Default Height: 285


Banner Code: "LSB3"
Tab: main
Language: Български

Default Width: 200
Default Height: 141

ПОСЕТЕТЕ НИ


АРХЕОЛОГИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Алеко Богориди 21
ЕТНОГРАФСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Славянска 69
ИСТОРИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Лермонтов 31
ПРИРОДОНАУЧНА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Фотинов 30

КОНТАКТИ & РАБОТНО ВРЕМЕ


+359 (0)56 820 344
main@burgasmuseums.bg

Вторник - Събота от 09:00-17:00
Почивни: Неделя и понеделник

СОЦИАЛНИ МЕДИИ

facebook twitter google+ youtube
Web Development @ OverHertz Ltd © 2009-2022, Регионален исторически музей Бургас. Всички права запазени.