Стани наш дарител!
The Museum

Регионалният исторически музей в Бургас е най-старата културна и научна организация в град Бургас. Той е наследник и правоприемник на Бургаското археологическо дружество „Дебелт”, което води началото си от далечната 1912 г. Днес музеят е на повече от век и с достойнство изпълнява основните си функции – издирване, изучаване, съхранение, представяне и популяризиране на културно-историческото наследство на Бургаския край. В следствие на дългогодишната си дейност в музея се съхранява огромен фонд. Той всъщност е „културната банка” на Бургас и съхранява не само археологически, исторически и етнографски паметници, но и образци от живата и неживата природа на Бургаски регион.

Грижите за фонда са постоянна грижа на институцията, но средствата за тяхното съхранение и поддръжка са твърде ограничени.

Затова и най-отговорно приканваме всички, които имат желание да подпомогнат музейното дело в Бургас, да се отзоват на нашия призив за събиране на дарения за музея, с които да се ускори консервация и реставрация музейните ценности. Същевременно с помощта на тези средства имаме намерение да представим културно-историческото наследство на Бургаския край по възможно най-модерен, достъпен, разбираем и работещ за културното възпитание на децата ни, начин.

При желание на спонсора, той ще бъде представен в уебсайта на РИМ – Бургас.

Начинът на използване на средствата, изразходвани според волята на дарителя, ще му бъде представен в отчет за дейността и постигнатите резултати.

Информация за данъчните облекчения за граждани, които правят дарения за културата, може да намерите в брошурата на НАП "Как законно да си намаля данъците?"

Преди да направите дарение, моля попълнете следния Договор за дарения или Договор за спонсорство и ни го изпратете.

За повече информация:
РЕГИОНАЛЕН БУРГАСКИ МУЗЕЙ - ДИРЕКЦИЯ
8000 гр. Бургас, ул. Славянска 69
Тел: +359 56 82 03 44, +359 56 84 25 82
Факс: +359 56 84 25 88
email: main@burgasmuseums.bg
Изработка на метални парапети

Морската градина в Бургас

Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions

Андела, Андезит
Banner Code: "LSB1"
Tab: home
Language: Български

Default Width: 200
Default Height: 285


Banner Code: "LSB3"
Tab: home
Language: Български

Default Width: 200
Default Height: 141

ПОСЕТЕТЕ НИ


АРХЕОЛОГИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Алеко Богориди 21
ЕТНОГРАФСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Славянска 69
ИСТОРИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Лермонтов 31
ПРИРОДОНАУЧНА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Фотинов 30

КОНТАКТИ & РАБОТНО ВРЕМЕ


+359 (0)56 820 344
main@burgasmuseums.bg

Вторник - Събота от 09:00-17:00
Почивни: Неделя и понеделник

СОЦИАЛНИ МЕДИИ

facebook twitter google+ youtube
Web Development @ OverHertz Ltd © 2009-2022, Регионален исторически музей Бургас. Всички права запазени.