Praktiker BG
Растения и резервати

По отношение на растителното богатство, Бургаският регион е интересен главно заради растителността на Странджанските гори, в които са се запазили видове от терциера до наши дни. Учените ги наричат терциерни реликти. Лонгозната и пясъколюбива растителност допринасят за многообразието на флората в региона. Техни представители могат да се разгледат в Природонаучната експозиция.

Не е случаен фактът, че малката част от Странджа планина, намираща се на българска територия включва пет резервата – „Силкосия”, „Лопушна”, „Витаново”, „Средока” и „Тисовица”. Тук е запазена терциерна растителност, преживяла ледниковия период и достигнала до днес. Типични за Странджа са реликтните видове, формиращи основни растителни съобщества, напр. източен бук, източен горун, странджанска зеленика, странджанско бясно дърво, чашковидна звъника и лопох. Други са сред видовете с най-голямо консервационно значение – странджански дъб – лъжник, пролетно ботурче, колхидски джел, калуна, лавровишня, тис и др. Най-представителните видове – странджанските гори от източен бук със зеленика и със странджанска боровинка се срещат в границите на ЕС единствено в района на Природен парк „Странджа”.

Едни от най-красивите растения са орхидеите. В българската част на Странджа те наброяват 37 вида. Интересен е видът, наречен „пчела”. Заради цветовете, наподобяващи пчела, земните пчели я „мислят” за враг, т. е. друга пчела, нападат я и по този начин я опрашват. Освен този вид, в експозицията ни присъстват и други представители на орхидеите - орнитопус, серапиас, пирамидален анакамптис.

Интерес представляват и лонгозните гори на резервата „Ропотамо”, както и горите в долните течения на реките Велека и Резовска. Те са съставени главно от полски ясен, полски бряст, черна елша и др. Клоните им са обвите с лианоподобна растителност, представена от скрипка, гърбач, бръшлян, дива лоза и двата вида повет.

Едно от най-красивите растения по Черноморското ни крайбрежие – пясъчната лилия, се среща по пясъците и е част от флората на резерватите „Ропотамо” и „Пясъчната лилия” в нашия регион. Други представители на псамофитната растителност като морският ветрогон, морският пелин, морското зеле, крайморската млечка и др. са изложени във витрината.


species of the week

Museum Store

Андела, Андезит

Работно време ~ вторник до събота 09:00-17:00, неделя и понеделник: затворено
©2009-2016. Регионален исторически музей. Всички права запазени. Уеб разработка © ОвърХерц ООД