Реликтен муткур

Реликтен муткурНай-дребният представител на китоподобните в Черно море е реликтният муткур (Phocoena phocoena ssp. relicta). В Българската акватория на Черно море, както и в цялостния Черноморски басейн обитават три вида китоподобни. Трите вида са с различна численост и консервационен статус. Поради полузатворения и изолиран характер на нашето море, те са еволюирали като ендемични подвидове [1] – черноморска афала (Tursiops truncatus ponticus), реликтен муткур (Phocoena phocoena relicta) и черноморски обикновен делфин (Delphinus delphis ponticus). Трите вида са защитени от Закона за биологичното разнообразие на Република България и множество международни споразумения.

<module="photo" id="1596" maxwidth="500" maxheight="150">

Реликтният муткур (Phocoena phocoena relicta) е представител на подразред Зъбати китоподобни. Зъбите му са странично сплеснати, а не конични, както при другите китоподобни в Черно море. Липсата на т. нар. „клюн“ го прави лесно различим от останалите черноморски китоподобните. Гръбният плавник е нисък и заоблен. Рeликтният муткур достига на дължина до 1,7 метра и тежи 55 – 65 кг. Живее на малки групи до 10 екземпляра. Не скача над водата, поради което е трудно да се установи присъствието му, дори когато водата е спокойна. Често си почива (но не спи), като дрейфува отпуснат на повърхността на водата.

Реликтният муткур е много уязвим от случайно оплитане в рибарски мрежи и замърсяване на водата. Това в съчетание с ниската му размножителна способност – една женска през живота си ражда 3-4 малки, води до драстично намаляване на числеността на вида през последните години.

На база серия от проучвания на китоподобните в различни части на Черно море, популацията на Phocoena phocoena relicta се оценява ориентировъчно на няколко хиляди или приблизително около 10 000 индивида.

В Червения списък на Международния Съюз за Опазване на природата (IUCN Red List) реликтният муткур е включен в категория „Застрашен”.

Божана Рибарова[1] Ендемични видове (ендемити) - са биологични видове, разпространението на които (ареалът) се ограничава върху определен район - географска област, планина, водоем и т.н, а също така и държава или друга административна единица.

[youtube=lL0UakWN3A4]

"Тайнственият свят на делфините" е филм на Цветелина Атанасова за делфините в Черно море. В него са представени трите вида китоподобни, които се срещат по българското крайбрежие: морската свиня, обикновения делфин и афалата. Разказва за произхода, начина на живот и удивителните способности на делфините. Филмът е част от кампанията „Национална седмица на делфините 2013“, провеждаща се в рамките на инициатива на МОСВ за подкрепа на опазването на китоподобните бозайници на Черно море и е осъществена от Черноморска мрежа на неправителствените организации и партньори.

Материали от кампанията за опазване на китоподобните бозайници в Черно море. Допълнителна информация можете да откриете на официалния уебсайт на проекта http://www.delfini.bsnn.org

Брошура „Делфините — приятели на хората в морето“

Листовка „Делфините, морето и общото ни бъдеще“

Флаери с различните делфини

Делфини за оцветяване