Каменен блок с три отвора

Каменен блок с три отвора
Инв. №: 4494
Фонд: Археология
Наименование: Каменен блок с три отвора
Тип: каменна котва
Описание: Трапецовидна форма, от варовик, изграден от две страни като отворите са пробити в една равнина - един в горната, тясна част у два долу. По повърхността на камъка личат следи от миди и ракообразни
Материал : варовик
Ширина(см): 64
Дължина(см): 33
Височина(см):
Тегло:
Местонахождение: Акваторията на гр. Несебър, северен залив, в подножието на рифовете на дълбочина ок 6-8м.